2011-05-15

Sverige förtjänar ett smartare valsystem

Efter valet 2010 uppdagades brister i det svenska valsystemet. Felaktigheter hade begåtts, och valet måste göras om i Västra Götaland och Örebro. Få väljare hörsammade dock uppmaningen att rösta; valdeltagandet ligger på runt 40 procent, alltså runt hälften av vad det brukar.

Men inte ens ett omval tycks rädda det svenska valsystemets heder. Nu rapporteras att ett par väljare i Göteborg nekats rösta, eftersom deras namn redan varit förprickade i röstlängden. Socialdemokraterna kräver en utredning om valsystemet, och jag håller helt med. För inte ska det väl behöva gå så långt att vi, som en statsvetare befarar, måste tillkalla valobservatörer?

Inte så modernt.

Jag har arbetat som röstmottagare vid två val, och min uppfattning är klart: Det svenska valsystemet är pinsamt föråldrat. Vi skriver 2011 i kalendern, men ändå måste man gå till en vallokal för att avge sin röst. Dessutom måste man gå till rätt vallokal, dvs. den vallokal där ens namn står uppskrivet i en papperslista.

All hantering är manuell och felkällorna är många. Det är lätt hänt att röstmottagaren skriver fel i röstlängden (vilket tycks ha hänt i Göteborg), det kan hända att man missar att det finns fler röstsedlar i kuvertet, vid röstsammanräkningen räknas alla röster - ett par tusen lappar - för hand (!) och antalet räknade röster stäms av mot röstlängden, där de avgivna rösterna summerats på stenåldersvis.

Faktum är att det enda tekniska hjälpmedel som finns i en svensk vallokal är en miniräknare. Och detta är ju bra, om det viktigaste kriteriet för valsystemet är att det ska funka även om vårt samhälle skulle slungas tillbaka till medeltiden. Har man andra ambitioner med valsystemet ligger det närmare till hands att beskriva systemet som ett skämt.

Vi lever på 10-talet, det finns datorer. Med ett elektroniskt röstförfarande skulle vi slippa trasslet med röstlängder och avprickningar. Man skulle kunna rösta i vilken vallokal som helst (eller hemifrån). Och efter att vallokalerna stängt skulle valresultatet räknas samman blixtsnabbt. Klockan 20:01 skulle den nyvalda riksdagsmajoriteten kunna korka upp champagneflaskorna. Pinsamheter som sjabblet i Västra Götaland och Örebro kunde undvikas och tryckkostnaden för 540 miljoner valsedlar kunde besparas skattebetalarna. Bara en sån sak.

Jag har bloggat på detta tema tidigare, se Dags att rättssäkra svenska val.

6 kommentarer:

Johan sa...

Det absolut viktigaste med vårt valsystem är att det skänker legitimitet åt processen.

Den mänskliga hanteringen, med offentlig preliminär rösträkning, är betydligt robustare mot misstankar om valfusk.

Att tekniska lösningar skulle innebära garantier mot fel kan knappast någon som arbetat med utveckling av tekniska system förstå.

Du är inte den ende som yttrar dig nedsättande om stenåldersmetoderna, men de är genomskådliga och kontrollerbara för väljarna utan att ge avkall på valhemligheten - detta i motsats till de tekniska lösningarna.

Jesper Svensson sa...

Hela vårt samhälle bygger idag på tekniska lösningar. Bankärenden, deklarationer och i ökande grad sjukvårdskontakter sköts på elektronisk väg - med gott resultat. Allt medan den manuella rösträkningen gång på gång underpresterar; många småfel slinker ju igenom utan att det blir skandal och omval.

I det perspektivet tycker jag att det är ett ganska lättviktigt argument att allmänheten har möjlighet att ställa sig och glo på några tröttkörda röstmottagare som räknar lappar.

Eva sa...

Håller med om detta, nu också. Skriv gärna med #dafs på Twitter, så läser it- och regionministern det. Då kanske era partier skulle kunna prata ihop sig och driva frågan om rättssäkra val med hjälp av elektroniska lösningar.

Jesper Svensson sa...

Eva - Tack för #dafs-tipset! :-)

Peter Krantz sa...

Samtidigt är det viktigt att behålla ett högt förtroende för valproceduren. Kanske skall man inte gå "all in" och köra med elektronisk röstning hemifrån? Att digitalisera delar av processen kanske är ett bättre steg. Man kanske fortfarande måste ta sig till vallokalen även om röstningen där sker elektroniskt?

I ett första steg borde man inrikta sig på att studera vilka problem man vill lösa, i nästa några förslag på hur de skulle kunna lösas med så hög säkerhet och transparens som möjligt.

David Bismark är skeptisk till att e-val löser våra problem.

Jesper Svensson sa...

Peter Krantz - De problem jag tycker är angelägnast att lösa är den osäkerhet kring valresultatet som uppstått efter ett antal situationer där rösträkningen inte fungerat (de platser där det varit omval är ju inte de enda platser som haft problem). Röstning hemifrån innebär vissa utmaningar när det gäller att garantera valhemligheten, men elektronisk röstning i vallokal borde kunna bli verklighet snart.

Vad gäller Bismarks invändningar så uppfattar jag att de främst rör röstning hemifrån med hjälp av e-legitimation eller motsvarande, samt förhoppningen att elektroniska val skulle öka valdeltagandet.