2011-05-29

Pilska präster?

Rom [hade] kring år 1500, med en befolkning på 50 000, 7 000 prostituerade, som "tillgodosåg behoven hos det lokala prästerskapet och de pilgrimer som var på besök från hela Europa ...".
(ur Göran Rambergs Påven hade sju barn)
Även på 1500-talet rådde formellt celibat för katolska präster. Då, liksom nu, tog man lätt på det. Då roade sig prästerna med prostituerade. Nu kastar de sig över korgossarna. Det är inte överallt it gets better.

Inga kommentarer: