2008-11-16

Inifrån Skatteverket, del CXLV

Tidningen ST-press rapporterar att Migrationsverket förlorat i en arbetstvist där man i praktiken sagt upp en chef på grund av att han i en blogg uttryckt politiska sympatier med Israel.

Ett betryggande domslut.

Det känns självklart att tingsrätten ställt sig på den uppsagdes sida. Det är möjligt att Migrationsverket tycker att deras anställda inte ska ha politiska åsikter. Men grundlagen ger dem faktiskt rätt att ha det. Och att uttrycka dem.

Självfallet så har de allra flesta som jobbar på statliga myndigheterna politiska åsikter. En del väljer, i enlighet med något slags töntig svensk tradition, att hålla inne med dem. Andra väljer att framföra dem i olika sammanhang, t.ex. genom att engagera sig i politiska partier, ringa P1 eller - som i det aktuella fallet - skriva bloggar. Är de som kniper käft mer lämpade att tjäna staten? Migrationsverket verkar tycka det.

Frågan är varför. Oavsett vad man tycker - och om man väljer att framföra det eller inte - så får det väl förutsättas att man som statstjänsteman har förmågan att skilja på sina egna politiska åsikter och sin yrkesroll. Om man inte kan det ska man givetvis inte jobba för staten. Men man ska inte få sparken för att man inte tycker samma sak som sin chef.

Inifrån Skatteverket, del CXLIV

Att Skatteverket har fokus på e-tjänster har väl inte undgått någon - verkets insatser för att få företagen att lämna sina skattedeklarationer på nätet har ju till och med uppmärksammats i media.

Är det då, undrar man, inte en gnutta pinsamt att inte ens Skatteverket självt lämnar sin skattedeklaration via nätet? Nej, tro det eller ej - Stor-Mats föredrar uppenbarligen "retrovarianten" och ser hellre att en pappersdeklaration skickas fram och tillbaka mellan ekonomiavdelningen i Gävle och huvudkontoret i Solna, där han sitter och skriver under. Det känns kanske tryggast så?

2008-11-12

Ett angeläget förslag

Dagens Nyheter rapporterar om ett nytt förslag från Centerpartiet:

Passande nog visar sig DN:s skribent utgöra ett levande exempel på hur angeläget det är med åtgärder för att förbättra kvaliteten i skolorna. Åtminstone såvitt jag kan "bedömma".

2008-11-11

Inifrån Skatteverket, del CXLIII

Idag skrev regionskattechefen Christina Gellerbrant Hagberg en liten spalt på intranätet. Spalten handlade om den process som föregått den stora omstrukturering som ska göras efter årsskiftet. Regionskattechefen tog även upp det arbete som lagts ner av de tre grupperna i Stafettpinnen-projektet:
Även det arbete som lagts ner inom Stafettpinnen har bidragit stort till helheten. För att klara den enorma kompetensväxling som nu sker behövs de förslag som tagits fram av de tre Stafettpinne-grupperna.

Inte minst kommer förslagen om handledning och nya teambaserade arbetssätt att snabbt få tillfälle att prövas när närmare hundra medarbetare ska tas emot på för dem nya sektioner vid årsskiftet.
Förslagen från Grupp Handledning och Grupp Teamarbete (se del CXLII och del CXXXVI) har tydligen väckt visst gensvar i regionledningen. Jag noterar dock att förslagen från Grupp Lön och karriär inte tycks ha gjort lika starkt intryck.

2008-11-09

Inifrån Skatteverket, del CXLII

En trist aspekt med att jobba på Skatteverket är att så mycket av arbetet sker individuellt. Man får sina ärenden, sitter och grunnar på dem, konsulterar vid behov kollegor eller specialister, men till syvende og sidst har man ändå själv ansvaret för det där ärendet.

Med detta individualiserade arbetssätt missar man tyvärr den dynamik som uppstår i en arbetsgrupp, där man på ett mer naturligt sätt kan resonera och dra nytta av varandras kunskaper. Jag tror att produktiviteten blir lidande av detta.

Därför känns det hoppfullt att en av arbetsgrupperna i Stafettpinnen-projektet (se även del CXXXVI) har fokuserat på just teamarbete. I sin rapport skriver teamarbetsgruppen:
Att arbeta i team är ett sätt att skapa effektivitet samtidigt som medarbetarnas arbetstillfredsställelse ökar. Med andra ord är avsikten att förbättra både verksamhetsresultatet och arbetsmiljön. Arbete i team skapar en lärande organisation, där olika kompetenser och erfarenheter tas till vara och överförs på ett naturligt sätt. Medarbetarna tar ett gemensamt ansvar för uppgiften och ifrågasätter löpande befintliga arbetssätt som ett led i att utveckla och förbättra verksamheten. Ett framgångsrikt team presterar bättre än enskilda individer.
Gruppen noterar också att teamarbete inte bara handlar om att dra nytta av varandras kunskaper, utan också att ta gemensamt ansvar för resultatet. Och det är väl också här riskerna finns. Vi är ju inte direkt vana att jobba på det viset. Ett teamarbete med resultatansvar förutsätter att medarbetarna är mer delaktiga i planeringsarbete och uppföljning, något jag tror kan vara ganska stimulerande men förutsätter att medarbetarna är mogna för det.

Riskerna till trots; teamarbete är en metod som jag tror har alla förutsättnignar att bli framgångsrik. Teamarbetsgruppen tar ett exempel från en kontroll där man provat arbetssättet. Tillsammans med sektionschefen bestämde teamet
hur utredningar skulle utföras och frågor formuleras. Teammedlemmarna avgjorde i stor utsträckning själva vilka typ av träffar de granskade i första hand; huvudsaken var att det totala materialet granskades enligt plan. Detta möjliggjorde att de som föredrog lättare utredningar och en snabbare produktion, i större utsträckning kunde ägna sig åt det. Andra som hade en läggning åt det materiellt komplicerade hållet, tog till sig fler utredningar av den karaktären.
Teamarbetsrapporten är konstruktiv och andas entusiasm. Nu ligger den på regionledningens bord och jag hoppas att de tagit emot den i samma anda. För det här kan bli nåt riktigt bra.

2008-11-06

Inifrån Skatteverket, del CXLI

På Skatteverket i Stockholm flyttas det för närvarande personal. Fler ska jobba på revisionsenheterna och utlandsenheten, färre ska jobba annorstädes. Av den anledningen har massiva internrekryteringar ägt rum, och ett par hundra medarbetare har sökt de utlysta tjänsterna på revision och utland.

Många äro kallade men få utvalda, skrev Matteus och det gäller även när Skatteverket internrekryterar. De som inte väljs ut får ibland en motivering. Som den här till exempel.
"Nej, vi tror inte tyvärr inte att du passar för revision. Du är för utåtriktad och serviceminded... och kommer att tröttna på det här jobbet."
Det här måste förstås vara en glädjande nyhet för alla introverta och ohjälpsamma. Ni har uppenbarligen en lysande framtid på Skatteverket.

2008-11-05

Obama o-bra?

"De kommande fyra åren kommer helt enkelt att bli fruktansvärda med en muslimsk socialist som har utställt så mycket löften som han aldrig kommer att kunna hålla"
Sean Thomas, 38, är inte lika övertygad som resten av världen om att Obama var det bästa valet. DN, 4 november

2008-11-04

Dagens "åh fan"

De svenska tidningarna rapporterar med braskande rubriker att "Obama har röstat" och "Här röstar McCain". Var är nyheten, undrar jag? Var det liksom nån som trodde att Obama och McCain inte skulle gå och rösta?

Jaså de gjorde det ändå? Åh fan.

Barndomshem till salu

Det känns såklart lite konstigt att huset man flyttade in i för 28 år sen är till salu. Men jag får glädja mig åt att jag aldrig mer kommer att behöva klippa den där jäkla gräsmattan.

Förut hade vi många fler träd. Men vi tröttnade på att räfsa löv så vi sågade ner dem.