2008-11-12

Ett angeläget förslag

Dagens Nyheter rapporterar om ett nytt förslag från Centerpartiet:

Passande nog visar sig DN:s skribent utgöra ett levande exempel på hur angeläget det är med åtgärder för att förbättra kvaliteten i skolorna. Åtminstone såvitt jag kan "bedömma".

Inga kommentarer: