2011-05-04

Försök med sprututbyte snart verklighet

Nu finns det en majoritet i Stockholms stadshus bakom förslaget att införa ett fyraårigt försök med sprututbyte för missbrukare. Alla partier i stadshuset, förutom Moderaterna, är nu eniga om att försöket ska dras igång.

Det primära målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Försöket ska ske under begränsad tid och förläggas på plats där det inte ska leda till otrygghet för omgivningen.


Sprututbyte är ingen ersättning för förebyggande arbete mot narkotikamissbruk. Men det utesluter inte att vi även försöker hittar vägar att förhindra att människor, som redan är fast i missbruk, smittas av hiv och andra sjukdomar. Försöket med sprututbyte är därför bara en åtgärd av många för att stödja personer att bryta sitt missbruk. Det måste finnas en samlad strategi för prevention och uppsökande insatser, samtidigt som det ska finnas tillgång till annan behandling när man startar sprututbytesförsöket. Givetvis ska sprututbytet utvärderas vetenskapligt efter försöksperiodens slut.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: