2011-05-28

Patienten största vinnaren med mångfald av vårdgivare


Ta en titt på bilden ovanför, och fundera på var den är tagen. Rätt svar: I ett sjukhus; närmare bestämt i Circle Hospital i Bath, 16 mil från London.

Det är magasinet Soma, som ges ut av Karolinska universitetssjukhuset, som uppmärksammar detta spännande försök att kasta föreställningarna om hur ett sjukhus ska vara på ända. Den välkända arkitektfirman Foster + Partners har ritat sjukhuset, och man har ansträngt sig för att skapa en lugn och välkomnande atmosfär, alltifrån ljudmiljön till lukten (i den centrala ljushallen luktar det kaffe i stället för sjukhus) och den visuella miljön, där man tagit bort djungeln av skyltar och i stället satsar på personal som guidar.

Tanken bakom den genomarbetade sjukhusmiljön är att den ska bidra till patienternas tillfrisknande. "Vi märker att patienterna är mer avslappnade, mer positiva, behöver mindre bedövningsmedel och repar sig snabbare än vi är vana vid från våra tidigare arbetsplatser. Och vi som arbetar här mår bättre, vilket säkert påverkar slutresultatet även det", säger klinikchefen Jonathan Boulton. Kanske är det så enkelt som BBC:s reporter säger i ett reportage från sjukhuset: "We get better quicker if a clinic is less clinical."

Circle Hospital drivs av bolaget Circle Healthcare och behandlar både patienter som omfattas av den offentliga sjukvården NHS och privata patienter. Man hymlar inte med att man även har ambitionen att generera vinst till ägarna.

I den svenska debatten – och för all del även utomlands – är detta med vinster i vården ett rött skynke för somliga. Detta trots, som The Economist skriver, "there is ample international evidence that competition among private providers yields better results". Enligt forskning från USA ledde ökad konkurrens inom sjukvården till förbättrade resultat – såväl ekonomiskt som kliniskt!

De erfarenheter vi har i Sverige pekar inte i motsatt riktning. Trots det fortsätter vänsterns oförtrutna ryande om att enskilt driven vård är något dåligt. Vänsterpartisterna Lars Ohly och Birgitta Sevefjord tycker till och med att Stockholms läns landsting ska återta driften av S:t Görans sjukhus med motiveringen att det är "dags att ta tillbaka det som är vårt".

Motståndarna till alternativ inom vården tycks främst sikta in sig på att enskilt drivna verksamheter ibland genererar vinst, vilket framställs som ett problem och att skattepengar går direkt i bolagsdirektörernas fickor. Den fråga som mera sällan ställs är hur det kan komma sig att företag lyckas driva verksamheten med överskott och nöjda patienter när samma verksamhet drevs med förlust och långa köer när landstinget var huvudman. (SvD:s Sanna Rayman skriver om detta.)

Jag säger självklart inte att offentligt driven vård alltid är sämre än enskilt driven. Däremot är jag övertygad om att den dynamik som uppstår när olika aktörer får möjlighet att utföra vårdtjänster gynnar alla inblandade – i synnerhet patienterna, som får bättre vård, och skattebetalarna, som får mer valuta för sina pengar.

För att, så att säga, sluta cirkeln: Nya aktörer i vården medför nya idéer. Circle Hospital är ett utmärkt exempel på det.

Läs även
Håkan Werner Linnarsson (S): Vinster med vården, eller vinst på vården?
Johannes Westlund (–): Skum debatt

Inga kommentarer: