2011-05-15

Herren ger och herren tar

Den snörika vintern medförde ökade snöröjningskostnader för Stockholms stad. Sammanlagt körde Stockholms snöröjare bort hela 1 370 000 kubikmeter snö, och notan för skattebetalarna ökade med 100 miljoner kronor.


Å andra sidan visade det sig att parkeringsintäkterna, som totalt är cirka 360 miljoner om året, ökade med 85 miljoner under årets första tre månader. Kanske valde fler att ta bilen till stan när vädret var dåligt? Oavsett vilket så blev nettot för Trafikkontoret något mer hanterbart. Men om den bravaden kan upprepas nästa vinter vet man ju aldrig. Därför kommer jag hålla tummarna för en mild vinter 2011–2012. Det finns 100 miljoner skäl för det.

Inga kommentarer: