2011-06-01

Båtbussar kan minska trängseln

"Stockholms vackra vatten ska inte vara en barriär. Med bryggor och båtbussar kan vi binda samman alla våra öar utan att ta plats på land." Så skrev Folkpartiet inför förra årets val. Moderna, snabba båtbussar kan avlasta vägnät och övrig kollektivtrafik och skapa nya förutsättningar för smidig arbetspendling. Självklart ska det ordinarie SL-kortet gälla även på båtbussarna.

I den rapport som myndigheten Trafikanalys presenterade igår, och som refereras i dagens SvD-artiklar om kollektivtrafiken i Stockholm, bekräftas Folkpartiets syn på vattenburen kollektivtrafik. "Arbetspendling med båt kan bidra till att avlasta hårt belastade flaskhalsar i Stockholms väg- och kollektivtrafik i rusningstid och förkorta restid för pendlare", skriver Trafikanalys.

Båten Ballerina, som trafikerar det delvis privatfinansierade
Sjövägen-projektet; se sjovagen.nu.

Foto: Maria Dahlberg

Rapporten pekar även på en annan viktig folkpartifråga, nämligen möjligheten att kombinera cykeln i kollektivtrafiken. Där saknas det idag tillfredsställande möjligheter att ta med cykeln ombord. Här behövs ett helhetstänk, att man ser till hela resan från dörr till dörr och så långt det går försöker möjliggöra att olika transportsätt kombineras. Det kan handla om att man kan ta med cykeln i kollektivtrafiken, men även att det finns ordentliga och trygga cykelparkeringar vid kollektivknutpunkterna.

Sist, en uppmaning från rapporten som jag tycker att politiker i såväl Stockholms stad som i landstinget ska ta till sig: "Om planerare och beslutsfattare önskar att trafikanterna ska välja att köra mindre bil och istället välja cykel och kollektivtrafik, då måste dessa färdsätt sättas i främsta rummet."

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

5 kommentarer:

tty sa...

Tycker du inte att vi har tillräckligt mycket kollektivtrafik som inte fungerar vintertid redan?

Jesper Svensson sa...

Båtar kan, såvitt jag vet, gå även på vintern.

Göran sa...

Båtpendling!
Detta tycker jag är en alldeles utmärkt idé.
Jag har utrett detta med pendelbåtar vid ett flertal tillfällen.
Senast för några år sedan, och då gällde det ett biogasbåt projekt.
Det togs fram under S-majoriteten i Stadshuset, och därför skrotades denna goda idé, när Alliansen kom till makten år 2006.
Det tycker jag var synd, för även en blind höna kan picka upp ett och annat kort, eller hur?

Robert sa...

Vart hittar jag den där rapporten? Verkar inte finnas på deras hemsida!

Mvh Robert

karlstroem@yahoo.se

Jesper Svensson sa...

Robert - Rapporten från Trafikanalys heter 2011:3 och finns här. Har även uppdaterat länken i blogginlägget.