2011-06-03

Jämför inte Ådalsskotten med jasminrevolutionen

"I Tunisien, Egypten, Jemen, Libyen, och nu senast Syrien, kämpar och dör den unga generationen för rösträtt och demokrati. Kampen för demokratiska rättigheter i vårt eget land ligger inte så långt tillbaka i tiden. I Ådalen 1931 dödade svensk militär 5 demonstranter och skadesköt än fler", skriver forskaren Staffan I. Lindberg apropå en studie som visar att förfärande få ungdomar verkar bry sig om Sverige är en demokrati eller inte.

Skotten i Ådalen är en tragisk händelse i den svenska historien, men är det en relevant referens i detta sammanhang? Kan arbetarnas kamp mot sänkta löner i lågkonjunkturens Sverige 1931 jämföras med frihetskampen i Nordafrika och Mellanöstern 2011? Jag ställer mig mycket tveksam till detta.

Demonstrationståget mot Lunde by var kulmen på en upphetsad konflikt i Ådalen, där strejkbrytare anställts för att hålla verksamheten igång. Eftersom det förelåg uppenbar fara för att strejbrytarna skulle komma till skada, hade militär kallats till platsen. När de flera tusen demonstranter som trängde in i Lunde inte kunde förmås att göra halt kommenderade den militäre befälhavaren Nils Mesterton eld.

Om händelserna i Lunde kan mycket sägas. Men kapten Mestertons uppdrag var att upprätthålla lag och ordning i ett fritt och demokratiskt land. Han skulle skydda medborgare som utförde ett lagligt – men kontroversiellt – arbete. Kampen som fackföreningarna förde var en (förvisso berättigad) kamp för anständiga ekonomiska villkor. Men att jämföra den med den kamp på liv och död för mänskliga fri- och rättigheter som förs av demonstranter och rebeller idag, det är att devalvera jasminrevolutionens hjältar.

1 kommentar:

Eva Berglund sa...

http://begrundatoplitat.blogspot.com/2011/06/har-vilar-en-svensk-arbetare-stupad-i.html