2011-06-17

Får bra chefer kosta?

Höga chefer inom landstinget tjänar mer pengar, enligt fackförbundet Kommunals uträkningar som redovisas i SvD idag. Deras löneökningar de senaste åren har tydligen varit bättre än andra anställda inom landstinget. Snittlönen för en landstingsdirektör i Sverige idag är 114 500 kr i månaden.

"Frågan är hur det kan vara motiverat att deras löner sticker iväg på det viset", säger Kommunals chefsekonom Emma Lennartsson. På motfrågan om det inte krävs konkurrenskraftiga löner för att kunna locka chefer, även från näringslivet, svarar hon att "i väldigt få fall kommer [kommun- och landstingscheferna] från näringslivet, de allra flesta har rekryterats internt".

Det ligger nog mycket i det. Men en attraktiv lön handlar ju inte bara om att kunna rekrytera någon från näringslivet. Det handlar också om att göra offentliga chefsjobb så attraktiva att duktiga chefer inte alltför lätt kan lockas över till näringslivet.

En ytterligare aspekt är att chefsuppdrag måste vara attraktiva även för interna sökanden. Det är inte självklart att så är fallet – faktum är att några sidor längre bak skriver tidningen om att läkare inte gärna vill bli chefer, trots att det behövs duktiga ledare för medicinska verksamheter. "Många läkare tvekar inför att ta chefspositioner eftersom de upplever en brist på incitament", skriver SvD.

Nu finns det naturligtvis fler yrkeskategorier än läkare som kan tänkas bli chefer inom landstinget, men jag tycker ändå att den artikeln belyser komplexiteten i frågan på ett bra sätt. Att vara chef är ofta ett slitigt uppdrag. Många har insett detta, och låter sig inte så lätt tjusas av chefsstatusen.

Har du ett utvecklande jobb och en hyfsad lön kanske det saknas tillräckliga incitament att ta ett chefsansvar, med allt vad det innebär i fråga om arbetstid, ansvar och rent socialt. Då måste chefspositionerna göras attraktiva. Lönen är en komponent i det, men naturligtvis inte den enda. Kanske kommer resultatet av en sådan utveckling att kunna spåras i kommande chefslönegenomgångar.

Slutligen: I Kommunals undersökning redovisas chefslönerna, dvs. vad en chef kostar. Man kan också vända på steken – vad är dyrast, egentligen: en bra chef med hög lön eller en dålig chef med låg lön? Och vad är bäst för Kommunals medlemmar?

Inga kommentarer: