2011-02-13

Dags att rättssäkra svenska val

Efter kontroverserna kring presidentvalet i Florida år 2000 fick USA utstå en och annan gliring för de märkligt utformade valsedlarna och andra valtekniska märkligheter som gjorde det oklart om det egentligen var George W. Bush eller Al Gore som fick flest röster.

Nu har vi fått uppleva ett valfiasko på betydligt närmre håll, nämligen på hemmaplan. Valprövningsnämnden har beslutat att landstingsvalet i Västra Götaland ska göras om, liksom kommunvalet i Örebro. Skälet är bl.a. att några budröster felaktigt godkänts. I Örebro hade Socialdemokraterna en "valskola" alldeles för nära vallokalen. Socialdemokratiska valarbetare följde dessutom med väljare in i vallokalen för att se till att de röstade rätt, trots att väljare enligt författningen ska slippa valpropaganda i vallokalen.

Socialdemokraterna har en mörk historia när det gäller valfusk. Efter valet 2002 dömdes två valarbetare för valfusk, vilket är mycket ovanligt i Sverige. Även vid valet 2010 var Socialdemokraterna i blåsväder; i Huddinge ansågs t.ex. sossarnas beteende strida mot de etiska reglerna för valarbetare. (Folkpartiets Gulan Avci har skrivit om socialdemokraternas valfusk i en debattartikel.)

Inget enkelt val.
Foto: Melker Dahlstrand.

Det borde vara självklart att valsystemet är utformat för att säkerställa att varje röst räknas på rätt sätt. Även utan rent valfusk à la Socialdemokraterna kan det nämligen bli fel. Jag har själv tjänstgjort som röstmottagare vid två val (2009 och 2010) och kan intyga att den manuella hanteringen kring röstmottagning och -räkning gör att det är lätt hänt att röstsedlar "försvinner". Inte, som sagt, på grund av medvetet fusk utan på grund av att hela processen med papperslappar, valkuvert och manuell räkning skapar mängder av felkällor.

Folkpartiet tar valsäkerheten på allvar och har nu tagit fram en rapport, Demokrati har begärts och ska verkställas. Där tar man bl.a. upp sjabblet i Halmstad och Tranås, där avlämnade förtidsröster inte lämnades in till rösträknarna i tid och därmed inte kom att räknas. Folkpartiet föreslår en lagändring så att huvudregeln är att en röst räknas, även om myndigheterna slarvat med hanteringen. Förbudet mot kampanjaktiviteter i anslutning till röstningslokaler bör skärpas (varför inte kalla det "Lex Socialdemokraterna"?) och röstmottagning ska inte få ske av en enda person av rättsäkerhetsskäl. Totalt är det 15 förslag som läggs fram i Folkpartiets rapport – läs den här.

Jag tycker FP-rapporten innehåller många bra tankar, men tycker samtidigt man skulle kunna gå ännu längre. Varför inte satsa på elektroniskt röstningsförfarande? Med dagens teknik borde det inte vara omöjligt att konstruera ett system som tillgodoser såväl kraven på valhemlighet som på säkerhet. Systemet skulle kunna rullas ut på försök i några valkretsar till nästa allmänna val 2014. Då skulle vi slippa allt krångel med valsedlar som ska stoppas i kuvert och sedan räknas efter att kuverten sprättats manuellt. Då skulle dessutom Valmyndigheten slippa trycka upp 540 miljoner (sic!) valsedlar. Och kanske skulle Sverige slippa göra Florida sällskap i rösträkningens skamvrå.

Läs andra om valfusk, Socialdemokraterna, rösträkning, Folkpartiet, Gulan Avci, demokrati

Läs även
Staffan Werme: "Valkaoset i Örebro avslöjar stora demokratiska brister"

2 kommentarer:

Eva Sartorius sa...

Hej Jesper,

Jag håller verkligen med dig och har försökt twittra och facebooka om den här frågan som privatperson, i samband med valet.

Mycket snart kommer de flesta att uppleva dagens röstningsförfarande och -sammanräkning som stenåldersfasoner utan trovärdighet. Jag tycker så redan nu (efter att ha jobbat såväl på Skatteverket som på Bankgirocentralen, som ju båda har samhällsbärande elektroniska flöden).

När jag förde dialog i ämnet i höstas, förstod jag att Riksdagen först måste rösta ja till lagändringsförslag kring formerna för allmänna val, sedan behöver det passera ett val och sedan behöver man rösta positivt i Riksdagen igen. Först då blir lagen gällande.

Det betyder att om frågan lyfts på politisk nivå nu, så kan valet 2018 genomföras på ett nytt sätt (t.ex. med elektroniska röster i röstbåsen och hos förtidsröstningsställen). Om inget händer nu, blir det tidigast år 2022 istället.

Med hopp om att du ska få stort genomslag med din åsikt, Jesper. Jag delar den till fullo (men är inte politiker).

Hälsar Eva

Jesper Svensson sa...

Eva - Skönt att man inte är ensam om åsikten att röstningsförfarandet känns ålderdomligt. Tror det kommer krävas en grundlagsändring men visst vore det ett intressant första steg om det gick att få till stånd en testverksamhet i något kommande val. Vi får hålla frågan levande helt enkelt!