2011-02-27

Ska sjukvården backa in i framtiden?

Marginalerna inom Stockholmssjukvården är förskräckande små, tycker S-kvinnornas Nalin Pekgul och Carina Ohlsson. De har uppmärksammat att köerna på akutmottagningarna är för långa och det verkar råda kapacitetsbrist på sjukhusen. Detta är förstås en problembeskrivning man måste ta på allvar, även om den inte är obekant. Inom landstinget arbetar man på flera fronter med åtgärder; det handlar såväl om att utnyttja befintliga resurser effektivare som att satsa på nyinvesteringar i landstinget.

Pekgul och Ohlsson har dock ett annat lösningsförslag: stryp möjligheten för privata företag att verka inom vården. "Antingen släpper vi privatiseringsvågen fri eller också rustar vi upp den offentligt drivna och skattefinansierade vården och begränsar inslaget av privata producenter" säger de, och försöker därvid ge sken av att det är förekomsten av företag inom vården som är roten till allt ont. Jag trodde verkligen att den typen av argumentation hörde historien till, men det socialistiska liket lever tydligen (nåväl, alldeles obekant var nu detta inte).

Pekgul och Ohlsson gillar gårdagens lösningar.

Är det inte dags att även de mest insnöade vänstersossar börjar inse att kvaliteten i vården inte avgörs av om den utförs av ett företag eller av landstinget. Tvärtom bidrar de privata vårdföretagen till nya lösningar som gör att resurserna används effektivare, lösningar som förstås även den offentligt drivna vården kan inspireras av. Därmed har vi möjlighet att ge mer vård för pengarna.

Man kan tycka (och det gör säkert Nalin Pekgul och Carina Ohlsson) att strävan efter effektivare resursanvändning är en "hets". Jag ser det snarare som sunt förnuft. Med en åldrande och mer vårdkrävande befolkning är det absolut nödvändigt att vi använder de gemensamma resurserna så klokt som möjligt för att vi ska kunna upprätthålla en god servicenivå även i framtiden. Privata företag bidrar till detta. Att, som S-debattörerna tycker, sätta stopp för privata vårdgivare är bara kontraproduktivt och dumt, så gränslöst dumt att man häpnar. Snacka om att vilja backa in i framtiden.

Läs andra om sjukvård, vårdföretag, Nalin Pekgul, Carina Ohlsson, socialism

Inga kommentarer: