2011-02-17

Mindre elände på Tegelbacken

Jag hade äran att få tjänstgöra vid kvällens sammanträde med Trafik- och renhållningsnämnden. Ett av besluten som fattades var att förbättra situationen för cyklister och gående vid Tegelbacken. Trafiksituationen på Tegelbacken har under lång tid varit ganska eländig, särskilt för cyklister och fotgängare. Cykelbanorna är för trånga och övergångsställena ligger inte där det är naturligt för människor att gå över.

Snart lite mer cykel- och gångvänligt.

Nu kommer en del åtgärder att vidtas för att komma till rätta med problemen. Gång- och cykelbanorna ska breddas så att trafikanterna får plats, belysningen under Centralbron ska förbättras och det blir ett nytt övergångsställe så man slipper riskera livhanken för att komma till busshållplatsen.

Jag tycker det är mycket positivt att denna centrala plats i Stockholm, viktig som länk mellan turistmålen Gamla stan och Stadshuset och som trafikapparat, nu får en uppfräschning. Mer information om åtgärderna på Tegelbacken finns här.

Inga kommentarer: