2006-10-23

Ut med det gamla...

Kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell (kd) vill avskaffa alla statliga bidrag (räntebidrag och investeringsbidrag) till byggandet av bostäder.

Enligt Mats Odell kommer detta att resultera i att det byggs mer. Oavsett vilket är initiativet en sund utveckling i riktning mot mer marknadsekonomi och mindre statlig subventionering.

Hyresgästföreningen går förstås i taket. Den s-märkta lobbyorganisationen varnar (förstås) för att detta kommer att leda till högre hyror. Mats Odells svar är underbart: "Jag tror inte man kan utgå från att Hyresgästföreningen har gjort en helt objektiv analys av detta."
Ett syrligt understatement som visar att nya vindar nu blåser i regeringskansliet. Friska vindar.

Inga kommentarer: