2006-10-18

Avskaffa tv-licensen

Nu går Sveriges Televisions nya vd Eva Hamilton ut i en debattartikel och försvarar tv-licensen: "Skulle vi [...] finansieras via skattsedeln och vara föremål för årliga budgetberedningar med dess skiftande politiska prioriteringar, riskerar man – i värsta fall – att få ett SR och ett SVT som räds för att stöta sig med makten", skriver hon.

Det är välkänt att motivet för en tv-licens är att "garantera" en fri och oberoende public service-tv. Att televisionen verkligen är fri och oberoende kände sig SVT tvunget att påtala i en reklamkampanj. Möjligen var syftet med kampanjen att söka stilla oron från dem som ifrågasätter oberoendet i en organisation vars styrelse och ägarstiftelse kryllar av politiker.

Jag tror inte att en avgift på innehav av tv-apparater är nödvändig för att skapa en oberoende public service. Det är väl ingen som på fullt allvar skulle hävda att Högsta domstolen är mindre oberoende eftersom den är skattefinansierad? Eller att Riksrevisionen sviker sitt granskningsuppdrag av rädsla för att bli straffad i nästa budgetomgång?

Tv-licensen är ett felaktigt sätt att finansiera public service. SVT och SR bör finansieras genom skattsedeln precis som övrig statlig verksamhet. Som en bonus kan Radiotjänst AB läggas ner och ytterligare några skattekronor sparas in.

Inga kommentarer: