2006-10-09

50-talet, here we go!

Det företag jag jobbar på annonserade nyligen i en advokat-tidskrift. Annonsen handlade om vår nya (förträffliga) juridiska internettjänst, som "ger dig samma sköna känsla som en skräddarsydd kostym". Den "sköna känslan" illustrerades av en slips- och kostymprydd man, avslappnat liggande på nåt slags loungemöbel.

Invändningen är självklar: De som inte använder skräddarsydda kostymer då (typ: kvinnor) - bryr vi oss inte om dem? Det gör vi förstås. Men det framgår ju knappast av annonsen, där en advokat är en man, punkt slut.

Det sättet att tänka är förstås föråldrat. Och dessutom kommersiellt vansinnigt - några sidor längre fram i advokat-tidskriften kan man läsa följande:
Den allt större andelen kvinnor i juristkåren börjar lämna spår på advokatbyråerna. Kvinnorna är nu i majoritet bland biträdande jurister.
På firman har det naturligtvis blivit en intern debatt om det här klavertrampet. Reklambyrån, som nog fastnat i 1950-talet, borde enligt min mening få en uppsträckning. Eller åtminstone en läsrekommendation - varför inte den intressanta artikeln i samma advokat-tidskrift om Mathilda Staël von Holstein, den andra kvinna som antogs i Sveriges advokatsamfund (1921).

I artikeln återges följande uttalande av häradshövdingen och ledamoten av riksdagens första kammare Axel Ölander:
...att även åt kvinnorna inrymma befogenhet att utöva advokatverksamhet är onödigt, onyttigt och till och med skadligt. Nog torde vi ha tillräckligt med män som äro lämpliga att föra talan inför rätta utan att behöva vända oss till kvinnorna!
Jadu, häradshövding Ölander. Vår reklambyrå håller med.

(Och givetvis ska jag i rättvisans namn inte skylla allt på reklambyrån. Vi som beställare har ju också ett ansvar. Men jag vill inte bita alltför hårt i den hand som föder mig :-)

Inga kommentarer: