2006-10-03

Enprocentsmålet är inte allt

Hjälporganisationen Care International UK hävdar att en stor del av det internationella biståndet till Afrika förslösas. "International aid arrives too late, is targeted at the wrong things and is usually only a short term measure that doesn't tackle the root cause of hunger", säger Care International och menar att hungerkrisen skulle kunna lösas om biståndspengarna användes mer intelligent.

Denna utsaga är viktig för Alliansens biståndsminister (Birgitta Ohlsson?) att ta till sig. Det enprocentsmål för biståndet som de flesta partier är ense om är bra. Men det är inte allt.

Enprocentsmålet är kanske i första hand ett moraliskt ställningstagande, en signal att vi bryr oss. Men det som betyder allra mest för människor i nöd är förstås att biståndspengarna används effektivt och på rätt sätt. Att så inte alltid är fallet illustreras av Care Internationals uttalanden. (Läsvärd är också en artikel i tidskriften Fokus, v. 50 2005.)

Jag hoppas på en Alliansregering som är aktiv och engagerad i de här frågorna.


Inga kommentarer: