2011-07-13

Svar från Ungdomsstyrelsen

Idag skrev Per Gudmundsson en ledarartikel i SvD om att Sveriges imamförbund erhållit 416 000 kr från Ungdomsstyrelsen. Pengarna skulle användas för att motverka rasism och islamofobi, men de tycks i stället ha använts för att sprida intolerant islamism till svenska ungdomar via hemsidan Muslim.se (se mitt tidigare inlägg Skattefinansierad intolerans).

Eftersom Ungdomsstyrelsens pengar ska gå till verksamheter som främjar demokrati, jämställdhet, tolerans och andra värden som vi uppskattar i vårt samhälle så har jag vänt mig till Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson för att få klarhet i på vilket vis han anser att Muslim.se kan anses arbeta för integration och jämställdhet och stärka ungdomars demokratiska värderingar.

Per Nilsson svarade föredömligt snabbt; hans svar återges nedan:
Hej Jesper!
Ungdomsstyrelsen har år 2009 beviljat stöd till föreningen Sveriges Imam Förbund. Medel har beviljats inom ramen för förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och andra former av intolerans. Föreningen har ett ansvar att följa förordningen och den projektansökan som inlämnats och beviljats stöd. Slutredovisning av projektet ska ske senast den 31 juli 2011. Därefter sker en granskning av genomfört projekt. Skulle det visa sig att föreningens verksamhet strider mot förordningen, demokratins idé eller mot innehållet i ansökan kan stödet krävas tillbaka.

Med vänlig hälsning
Per Nilsson
Detta svar tycker jag föranleder följdfrågor. Jag har därför skickat följande kompletterande frågor till Per Nilsson:
Om jag förstått saken rätt gör ni alltså ingen uppföljning under projektets gång (dvs. i det här fallet ca två år) att de tilldelade medlen används i enlighet med sitt syfte? Finns det någon möjlighet för Ungdomsstyrelsen att ingripa, t.ex. genom att stoppa utbetalningar eller kräva återbetalning, om det under projektets löptid framkommer att mottagaren bedriver verksamhet som strider mot projektets ändamål?
Fortsättning följer, förhoppningsvis.

Uppdatering: Ungdomsstyrelsen kommenterar på sin sajt: Ungdomsstyrelsen stöder inte hatet

Läs även
Merit Wager: Läste Ungdomsstyrelsen vad som stod på organisationernas sajter innan den betalade ut generösa bidrag till dem? och Snabbt svar från Ungdomsstyrelsen 


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,   

11 kommentarer:

Jesper Svensson sa...

Ännu ett snabbt svar från Per Nilsson:


Hej Jesper!

Detaljer kring löpande projekthantering kan lämnas av enhetschef Fredrik Wikström. Om vi får indikationer på att medlen används på ett felaktigt sätt kan detta åtgärdas även under löpande projektperiod.

Med vänlig hälsning
Per Nilsson


Återstår att se om Fredrik Wikström svarar lika snabbt.

Hansa sa...

Bra gjort!

Anonym sa...

På sin plats att kolla alla andra bidrag också
Typ av
bidrag
Organisation Ort
Bidragsgrundande
medlemmar 2009
Beslut (kr)
OB
Afrosvenskarnas riksförbund Stockholm 1020 256 475
OB
Albanska föreningars union Malmö 2382 389 776
OB
Albanska riksförbundet Iliria Borlänge 1946 321 219
OB
Armeniska riksförbundet i Sverige Järfälla 1222 296 455
OB
Assyriska riksförbundet i Sverige Södertälje 8490 647 211
OB
Azerbajdzjanska riksförbundet i Sverige Sollentuna 1620 379 372
OB
Bangladesh riksförbund i Sverige Spånga 1480 296 863
OB
Bangladesh riksförening i Sverige Upplands Väsby 1872 314 082
OB
Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund Skövde 5304 558 841
OB
Bosnisk - Hercegovinska riksförbundet i Sverige Norrköping 10190 802 791
OB
Bosnisk-svenska kvinnoförbundet i Sverige Borås 1517 338 028
OB
FAIS-Italienska riksförbundet Stockholm 2191 347 101
OB
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige Stockholm 1624 324 005
OB
Grekiska riksförbundet Stockholm 4652 498 610
OB
Immigranternas riksförbund Borås 1218 299 516
OB
Internationella kvinnoförbundet Malmö 1684 196 476
OB
Irakiska flyktingarnas förbund Mölndal 1034 263 745
OB
Irakiska riksförbundet i Sverige Järfälla 8450 757 320
OB
Iranska flyktingars Riksförbund Malmö 3273 423 267
OB
Iranska flyktingars riksorganisation Kista 1098 267 090
OB
Iranska riksförbundet i Sverige Sundbyberg 2887 501 170
OB
Kaldeiska riksförbund i Sverige Södertälje 1349 273 670
EB Karen Swedish Community Hofors 259 80 000
EB Kinesiska riksförbundet i Sverige Stockholm 1813 80 000
EB Kristna arabisktalande riksförbund i Sverige (KARS) Järfälla 994 80 000
OB
Kroatiska riksförbundet Göteborg 4567 503 975
OB
Kurdiska riksförbundet Spånga 4526 518 179
OB
Kurdiska unionens riksförbund Angered 2701 442 410
OB
Lettiska hjälpkommittén Stockholm 1152 266 643
OB Makedoniska riksförbundet Göteborg 3079 380 435
OB
Polska Kongressen i Sverige Stockholm 2735 401 687
OB
Polska riksförbundet Bandhagen 1567 321 025
OB
Portugisiska riksförbundet (F.A.P.S.) Malmö 1025 256 736
OB
RIFFI Stockholm 1910 227 904
OB
Riksförbundet Banjaluka i Sverige Motala 1195 278 698
OB
Ryska riksförbundet i Sverige Hässelby 1142 298 813
OB
Serbernas riksförbund i Sverige
Stockholm 6031 609 105
OB
Serbiska riksförbundet
Stockholm 8747 660 466
OB
SIOS
Stockholm 75 000 556 818
OB
Slovenska riksförbundet Landskrona 1043 277 292
OB
Somaliska riksförbundet i Sverige Stockholm 2703 416 360
EB Spanska riksförbundet Stockholm 1377 80 000
OB
Sudanesiska riksförbundet Spånga 1405 296 212
OB
Svensk-Turkiska riksförbundet Göteborg 4106 453 727
OB
Sverigeesternas förbund Stockholm 1231 270 772
OB
Sveriges ingermanländares riksförbund Lund 1072 269 000
OB
Syrianska-Assyriska riksförbundet Södertälje 3150 384 146
OB
Syriska riksförbundet i Sverige Vällingby 1225 270 458
OB
Turkiska riksförbundet Sundbyberg 12321 757 133
EB Ukrainska alliansen i Sverige Askim 357 80 000
OB
Ungerska riksförbundet Bromma 4897 553 915
EB Yarsan förbundet Kista 1047 80 000

Lisa sa...

Roligt att se att det finns politiker som ser till att det händer något! Det är inte kul att se hur de skattepengar man slitit ihop används för att främja sådan verksamhet.

Jesper Svensson sa...

Hansa och Lisa - Tack. Jag tycker det är viktigt att den här typen av bidrag används på det sätt de är avsedda, det måste ansvarig myndighet klara av att kontrollera.

Anonym - Självklart bör alla mottagande organisationer granskas. Men det har jag tyvärr inte möjlighet att göra.

Anonym sa...

Jesper di skriver "Pengarna skulle användas för att motverka rasism och islamofobi, men de tycks i stället ha använts för att sprida intolerant islamism till svenska ungdomar via hemsidan Muslim.se ".

Du verkar tro att det är viss Islam, en "intolerant Islam" som sprids via hemsidan. Du måste förstå att det ÄR Islam. Man refererar till texter i Koranen och Haditerna och inget av detta kan ifrågasättas. Islam ÄR intolerant. Har du ännu inte förstått dett mycket enkla faktum?

Jesper Svensson sa...

Anonym 00:09 - Islam kan, precis som t.ex. kristendom och judendom, tolkas och tillämpas mer eller mindre strikt och fundamentalistiskt. Att, som du, påstå att en viss religion är intolerant kan man bara göra om man utgår från att alla utövare är fundamentalister. Vilket inte är sant.

Anonym sa...

Synd att just denna religion/livsåskådning skulle hamna i ramljuset just nu.
Själv har jag i alla år tyckt att det varit konstigt med bidrag till alla dessa "föreningar" där (oftast) bara män sitter och röker och tittar på TV från det land dom kommit ifrån. Kvinnor och barn har liksom aldrig existerat.
Sen skall ju principiellt inte skattepengar finansiera vuxna människors fritidsaktiviteter.

Jesper Svensson sa...

Anonym 12:44 - Som jag ser det är detta inte en diskussion om en viss religion, det handlar snarare om huruvida en organisation tillskansat sig offentliga bidrag på felaktiga premisser.

Sedan har du definitivt en poäng i att den här typen av bidrag kan - och bör - ifrågasättas. Men den diskussionen bör föras principiellt, inte utifrån ett specifikt fall.

Anonym sa...

Jesper, det är inte jag som påstår att det bara finns en Islam det är de lärde inom Islam som påstår det.

Anonym sa...

Koranen anses "nedsänt" till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år från och med 610 e.Kr. Inom islam betecknas Koranen även som "Sista testamentet", "Boken", "Guds bok" och "Uppenbarelsen".
Koranen ses av muslimer som en bekräftelse av det som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk. Eftersom orginalet anses finnas i himlen kan Koranen inte ändras.
Du jämför med Bibeln men den är till skillnad från Koranen skriven av människor varför tolkningsmöjligheterna är annorlunda.

Enligt muslimsk tradition blev varje nedsänd uppenbarelse dokumenterad genom att den utan dröjsmål skrevs ned eller memorerades av muslimerna själva så att budskapet ej kunde förvanskas. De dokumenterade uppenbarelser som formade Koranen under Muhammeds tillsyn sammanställdes sedan i bokform under den första kalifen Abu Bakrs tid.
Andra samlade också ihop Muhammeds uppenbarelser och sammanställde dem till olika kodexar. Dessa har gått förlorade men man känner till många avvikande läsarter från dessa som citerats i annan litteratur. Det rör sig inte enbart om dialektala variationer som det ofta hävdas från muslimskt håll, utan om olika innebörd.

Förekomsten av olika versioner och stridigheter kring dessa väckte anstöt, varför den tredje kalifen Uthman under 650-talet sammanställde en enhetlig version. Denna skickades sedan till muslimska centralorter med order att andra versioner skulle förstöras. Många koranuppläsare (qurra) ville inte godkänna detta, men den officiella versionen blev småningom allenarådande.

Om du har en annan tolkning av Koranen vore det intressant att veta källan.
På den kritiserade hemsidan har man enbart citerat från Koranen och vad Islam därför lär ut. Det är svårt för oss i Sverige som lever i ett sekulariserat samhälle att förstå att för troende muslimer är varje ord i Koranen sant och måste efterlevas.