2011-07-13

Skattefinansierad intolerans

"Många kvinnor, på grund av feminism, lyder inte sina män, vilket är syndigt. Vissa praktiserande systrar inser inte att de måste lyda sina män." (källa)

"Majoriteten av de lärda säger att det är förbjudet för en kvinna att recitera Koranen under hennes period, tills hon är taahir (ren) igen." (
källa)

"Moder Teresa har hyllats som en av våra dagars helgon av både kristna, muslimer och många andra. Även om det stämmer att hon hjälpte många föräldralösa ... så stämmer även att hon dog medan hon dyrkade andra än Gud, dvs. Jesus och hans moder Maria, sannerligen ett fruktansvärt brott" (
källa)

"[Det är] inte tillåtet för dig att sova utan att din ’awra [=könsorgan] är täckt med kläder, vare sig du sover med din fru eller ensam." (
källa)

"Utan tvekan så är det haraam [förbjudet] för din far att hindra dig från äktenskap med lämplig (muslim, helst praktiserande). Äktenskap är viktigare än studier, och det utesluter inte att studera vidare eftersom det är möjligt att göra både och.
   I ditt fall är det tillåtet för dig att kontakta sharee'ah domstolen och berätta vad som har hänt, så efter det är det slutliga beslutet upp till domstolen." (
källa)
Ovanstående citat är några exempel på levnadsråd som ges på sajten Muslim.se. Sidans syfte är bl.a. att "på ett enkelt sätt presentera Islam för unga muslimer", och dess inriktning är att "hålla sig till en balanserad metodologi i utövandet av Islam långt bort från de likgiltigas eller de extremas tillvägagångssätt i praktiserandet av denna religion". Uppenbarligen tycker man alltså själva att man förespråkar en moderat tolkning av islam. Bakom Muslim.se står Sveriges imamförbund, som för ändamålet har erhållit drygt 400 000 kronor av statliga Ungdomsstyrelsen, vilket SvD:s Per Gudmundsson berättar om idag.

Ungdomsstyrelsen, å sin sida, har en verksamhet som bl.a. går ut på att fördela statsbidrag till "frivilligorganisationer som arbetar för integration och motverkar diskriminering, jobbar för jämställdhet och företräder nationella minoriteter". För närvarande har Ungdomsstyrelsen regeringens uppdrag att "fördela medel till organisationer som arbetar för att stärka ungdomars demokratiska värderingar" och att "fördela projektbidrag för att stärka jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteternas organisationer".

Generaldirektör för Ungdomsstyrelsen är Per Nilsson. Och jag skulle gärna vilja veta på vilket vis Per Nilsson anser att Muslim.se kan anses arbeta för integration och jämställdhet och stärka ungdomars demokratiska värderingar. Kan man få svar på det, tro?

Läs även
Anna Ekström: Nationen som Gudmundson glömde
Merit Wager: Svenska skattebetalare tvingas finansiera hatverksamhet riktad direkt mot dem själva...

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,  

Inga kommentarer: