2011-07-18

Ett förslag värt att skåla för

Systembolaget borde erbjuda hemleverans av sina varor, föreslår idag folkpartisten Carl B Hamilton. Vidare anser han att politikerna borde släppa taget om Systembolagets öppettider.

Jag tycker detta är vettiga förslag, i riktning mot en mer liberal alkoholpolitik i Sverige. Det är särskilt uppskattat att förslaget kommer från en folkpartist, eftersom Folkpartiet ofta reflexmässigt slår bakut så fort liberalisering av alkoholförsäljningen kommer på tal. Detta illustrerats inte minst i debatten om gårdsförsäljning (där Hamilton själv varit mycket tydlig med att förslaget bör skrotas).

En hemlevererad skål?

Man ska nu inte dra alltför stora växlar på Hamiltons utspel. Det ska nog snarare ses som ett sätt att öka legitimiteten för alkoholmonopolet än ett försöka att bryta upp det. Precis som Hamilton konstaterar så bygger Systembolagets monopol på att det accepteras av medborgarna. Därmed får Systemet inte uppfattas som för otidsenligt; det är väl i ljuset av detta som senare års moderniseringar i form av lördagsöppet och självplock ska ses.

Icke desto mindre är förslaget om hemleverans och generösare öppettider ett steg i rätt riktning. Det ger medborgarna lite mer frihet på bekostnad av politisk detaljstyrning. Ett förslag värt att skåla för, helt enkelt.

Media
SvD, DN1, DN2, DN3, Expr1, Expr2


Läs även
Rasmus Jonlund: Liberalt lackmustest – om alkohol och etiketter

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: