2011-07-05

En kommission utan framtid?

När jag igår läste om att Alliansen tänker tillsätta en framtidskommission för att identifiera vilka framtidsutmaningar som Sverige står inför så blev min första reaktion att det kändes torftigt. Lite av en gäspning, faktiskt. Jag bloggade om det igår (se En modkommission för Alliansen?).

När jag läser dagens ledarsidor får jag intrycket av att min uppfattning delas av flera. Socialdemokratiska Aftonbladet är förstås elakast; Björn Fridén skriver:
När Moderaterna upptäcker att de saknar ideologi vänder de sig inte till medlemmar och sympatisörer. De tillsätter en arbetsgrupp under samma ledning som precis konstaterat att de saknar idéer.
Men även på Svenska Dagbladets moderatnära ledarredaktion verkar man lite besvikna. Per Gudmundsson konstaterar, under rubriken "Framtiden är inte det mest konkreta tillhygget" att
Måndagens munsbit till pressen var att regeringen tillsätter en framtidskommission, något som redan det mottogs som futtigt. I synnerhet mot bakgrund av vad som redan tänkts om framtiden inom ramarna för Långtidsutredningen och Globaliseringsrådet.

Låt inte framtiden skymma samtiden.
Bild: DN/Janerik Henriksson

Per Gudmundsson tror dock att det kan vara en bra taktik av Reinfeldt att ägna sig åt abstrakt, statsmannamässigt "fluff".

Liberala Dagens Nyheter kontrar å andra sidan med att Reinfeldts politiska verklighet är betydligt mer konkret. De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna har nu etablerat ett samarbete i syfte att ställa till det för regeringen. Så här skriver DN:

Det man hade önskat att Fredrik Reinfeldt i stället haft med sig i bagaget är en idé om en lösning på det parlamentariska problemet. Men om detta har Moderaterna inget mer att säga än det som redan sagts.
I ledarartikeln påpekas också att regeringen redan har en hel del bra framtidsutredningar i arkiven.
Den framtidskommission som skisseras är i princip en blåkopia av det Globaliseringsråd som presenterade sin slutrapport för två år sedan och som Moderaterna hela vägen igenom förhållit sig kallsinniga till.
Även Expressen ifrågasätter behovet av en framtidskommission, när liknande utredningar redan gjorts. Eric Erfors påminner om att vi redan har haft en sådan: Det Globaliseringsråd som regeringen tillsatte efter valet 2006. Den rapporten placerades dock i ett arkivskåp, kanske för att den innehöll politiskt känsliga – men vettiga – förslag som att skrota värnskatten. Regeringen kan gärna ägna sig åt framtidsfrågor, skriver Erfors, men "en utmärkt början är alltså att plocka fram nyckeln till det där arkivskåpet".

I tyckarklassen tycks uppenbarligen framtidskommissionen betraktas med skepsis. Oaktat detta så lär väl kommissionen sjösättas. Låt oss då hoppas att de förslag och kloka idéer som kommissionen, under statsministerns ledning, kommer fram till faktiskt också blir verklig allianspolitik för framtiden. För nog vore det synd om framtidskommissionen skulle möta samma öde som Globaliseringsrådet och andra – att bli en kommission utan framtid.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: