2011-04-08

Hon fattar vad det handlar om


"Om du springer i väg med en valurna stjäl du din egen framtid."
Abang Mercy har engagerat sig för att årets val i Nigeria ska bli mer rättvisa. Förra gången det begav sig stals valurnor mitt framför ögonen på internationella valobservatörer. Genom sitt engagemang i ungdomsorganisationen Enough is Enough hoppas hon och hennes kollegor att det inte ska upprepas i år.

Inga kommentarer: