2012-02-02

Återvinning – inte bara för bilburna

På Stockholms återvinningscentraler kan man lämna allehanda grovavfall, och det är naturligt att de är anpassade för bilburna – det uttjänta kylskåpet tar man ju inte gärna på ryggen och bär iväg.

Men det ena ska inte utesluta det andra. Återvinningscentralerna måste vara tillgängliga även för oss som valt att inte ha bil. Småelektronik, färg- och kemikalierester och annat kan vara svårt att göra sig av med på ett miljösäkert sätt (återvinningsstationerna tar ju i regel bara emot glas, papper och metall).

Häromveckan fyllde jag ryggsäcken med elskrot och gav mig av till Östberga ÅVC. När jag klivit av bussen (vid X på bilden nedan) och skulle ta mig in på återvinningscentralen var det tydligt att den absolut inte var konstruerad för att ta emot annat än bilburna besökare. Det finns inga markerade gång-/cykelbanor på till- och avfartsvägarna – ja, det finns inte ens en möjlighet att ta sig från gångbanan till tillfartsvägen utan att forcera en vildvuxen grönyta (vid ? på bilden).


Östberga återvinningscentral.
Bild från Eniro.se.


Så här ska det inte se ut, tycker jag. Återvinningscentralen ska ha god tillgänglighet och vara attraktiv för alla, oavsett om man kommer till fots, med cykel eller bil. Därför tog jag initiativ till en Alliansskrivelse, som antogs vid dagens sammanträde med trafik- och renhållningsnämnden. I skrivelsen uttalar vi bl.a. följande.
"Många stockholmare väljer att inte ha bil. För dem kan den mobila miljöstationen vara ett bra alternativ, liksom de fasta miljöstationer som finns på ett antal platser. Det är emellertid viktigt att även de stora återvinningscentralerna är attraktiva och tillgängliga för alla, oavsett om man är bilburen eller ej.
Det vore därför önskvärt att trafikkontoret ser över stadens återvinningscentraler ur ett tillgänglighetsperspektiv för att säkerställa attraktiviteten för besökare med andra trafikslag och färdsätt än bil, exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik."
Min förhoppning är att Trafikkontoret på sikt kommer att åtgärda dessa brister. Ju fler stockholmare som känner att det är lätt att lämna avfall på ett säkert sätt, desto bättre för miljön!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra tankar! Hur har det gått med det här?

Jesper Svensson sa...

Anonym – Det går framåt! Se http://jespersvensson.blogspot.se/2014/01/lattare-atervinning-for-oss-som-inte.html.