2012-02-06

Tv-inslag om återvinningscentralerna

Förra veckans initiativ i trafik- och renhållningsnämnden (se Återvinning – inte bara för bilburna), där Alliansen uttalade att Stockholms återvinningscentraler bör ses över utifrån perspektivet att de ska vara tillgängliga för andra än de som kommer med bil, har nu blivit ett tv-inslag i TV4 Stockholm:

TV4Nyheterna%20Stockholm%2007:34

För ordningens skull kan det vara värt att understryka att förbättrad tillgänglighet på återvinningscentralerna förstås inte är någon allena saliggörande åtgärd. Vi behöver också arbeta med andra lösningar: fler miljöstationer och utvecklad mobil miljöstation till exempel. På nationell- och EU-nivå kan man fundera på hur producentansvaret ser ut (det är ju detta som åstadkommit återvinningsstationerna, där man kan lämna bl.a. glas och papper).

Läs även
TV4-reportern Karl Mogren bloggar om "Återvinning för alla".

Inga kommentarer: