2012-02-18

Sabuni slutar – det borde fler göra

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) slutar som minister efter valet, har hon meddelat till tidningen Chef. Sabuni har varit aktiv i toppolitiken i tolv år, och det får räcka, säger hon.

Halt anka?
Foto: Johan Oedmann

Det är ett bra besked från jämställhetsministern. Fler borde våga ta klivet ut från politiken, i stället för att klamra sig fast vid uppdrag och privilegier. Och självklart ska man vara välkommen tillbaka i politiken efter några år på andra vägar.

Frågan är nu hur detta besked påverkar Sabunis återstående tid i regeringen. Det ligger onekligen nära till hands att hon kommer betraktas som en lame duck, dvs. en politiker som i praktiken är handlingsförlamad. Ett inte helt orimligt scenario torde därför vara att Sabuni lämnar regeringen i god tid innan valet, så att en efterträdare hinner utses och bli varm i kläderna inför valrörelsen. Det tror jag vore den bästa lösningen.

Läs även
Johan Westerholm (S): Girigbukarnas Hall of Fame
You're no different to me: Vår minister planerar avgå


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,  

3 kommentarer:

Anonym sa...

Människor ska tvingas in i arbeten som dem är fysiskt och psykiskt mindre lämpade för och som dem självmant inte skulle välja utan påtryckningar, propaganda och jämställdhet, vi ska ställas tillrätta. Vi får sämre kvalitet och säkerhet för medborgare då kvinnor försöker bära ut människor från brinnande byggnader på samma sätt som män. Polisledningen sänker dem manliga intagningsnivåerna ner till dem kvinnliga i stället för tvärt om. Dem markerar således att mäns kvaliteter är onödiga och dåliga samtidigt som vi får en allt mer inkompetent polisstyrka. Säkerheten sänks ytterligare istället för att sätta rätt person på rätt plats där dem gör nytta. Vi verkar onekligen ha problem att sätta normala gränser för feminister. Det vallfärdas ut och andra länder demoniseras och kallas diktaturer samtidigt som vi själva har feministiskt åsiktskontroll som filter för allt här hemma.
Allt detta för att dölja att män och kvinnor kanske inte är så lika som vi trodde. Allt detta för att påtvinga likadana resultat. Allt detta för bristande kvalitet, instabilare samhälle, hämmade och olyckliga människor.
Omvärldens syn på Sverige håller gradvis på att ändras från humana fredsivrare till att ses som en grälsjuk ateistisk och feministisk diktatur. Vi har haft lika möjligheter i 100 år och den ursprungliga delen av feminism som handlade om civila rättigheter för kvinnor har sedan länge spelat ut sin roll. Ideologin skall ändock överanvändas så till den milda grad att orättvisans pendel har kastats hundraåttio grader till motsatta sidan istället för att stanna vid mitten och förtryck mot maskulinitet och män är nu ett faktum. Bevittna den förvridna verklighetsutsikten när nutidens män som har förtryckt kvinnor minst, och vill söka samförstånd mest, ska straffas hårdast för handlingar som utövats av vissa personer som inte ens lever. God morgon Sverige, Sovit gott? 

Det som måste upptäckas av dig och mig är insikten om verklig jämlikhet utan feminism.
En jämlikhet som förenar, förverkligar, stabiliserar och respekterar oavsett kön, ras, ålder, sexuell läggning istället för att bedriva social ingenjörskonst med människor av vissa kön, raser, åldrar, sexuella läggningar.
En jämlikhet för alla, inte bara kvinnor. En jämlikhet som även hör vad män vill ha.
En jämlikhet för lika möjligheter med varierande resultat beroende på fria val, förståelse, kärnfamiljen, respekt, män och kvinnors olikheter, sökandet efter lycka och mänskliga rättigheter, istället för att manipulera och fabricera jämställda resultat som tvingar alla att försöka vara likadana genom handikappande förturs och åsikts regler, kvotering, exkludering, vetenskapsförnekelse, social ingenjörskonst och feminism. 1900-talets strukturella feminism är ett potentiellt brott mot Artikel 16(3) i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de ansvariga bör därför hållas tillräkneliga för den skada som åsamkats människors liv.

Anonym sa...

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.
— Artikel 16(3) i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Under Hela 1900-talet har det handlat om mäns våld mot kvinnor.
Vi har blivit övertalade att kvinnors problem beror på män genom feminism. Allt maskulint är dåligt, manligt ledarskap demoniseras och familjen ska utrotas.


I tv och media finns det massvis med program som handlar om att förlöjliga, trycka ner eller förnedra män och maskulinitet.


En del säger att feminism bara är jämlikhet, men om man tittar på feminismens resultat så gynnade den enbart ensamstående kvinnor, alla andras åsikter och viljor blev exkluderade.
Hur kan det vara jämlikhet?
Mörkertalet för män som är utsatta för psykologiskt eller fysiskt våld är lika stort eller större än kvinnors i Sverige. Anmälningarna fullföljs inte på grund av att män är skambelagda.
Könsstympning av flickor i Afrika är något som ska föras krig mot medan pungsparkar och mansförnedring i Sverige, det är underhållande, något att skratta åt tillsammans. jämlikhet?
Pojkars betyg i Svenska skolan sjunker stadigt och självmordstalen ökar, stöd? Äh, nu drar Nyamko till Afrika och lägger dina och mina skatteresurser på deras flickor istället, det är ändå bara pojkar och man vet ju hur dem är, jämlikhet?
Män i västvärlden har inga preventiva rättigheter och får inte bestämma när dem ska bli föräldrar men är ändå betalningsskyldiga, har sämre föräldrarättigheter, sämre laga stöd, högre risk att skada sig, utsatta för fler arbetsplatsolyckor, utsätts för mer våld, avtjänar högre straff än kvinnor för samma brott, högre självmordsfrekvens, inget görs, jämlikhet???
Mäns utsatthet ska inte heller belysas då statistiken som levereras till regeringen kommer från rådgivare som själva utövar feminism och engagerar sig selektivt åt kvinnors utsatthet och systematiskt ignorerar mäns utsatthet utan att ens förstå det.
Barn ska bli utsatta för styrd lek av genuspedagoger på förskola för att sudda ut heterosexuella instinkter och naturliga beteenden. Genom att få barnen att skämmas för vissa spontana instinkter ska man utöva kontroll av fria val och lära bort normala beteenden som kommer ur pojkars och flickors medfödda könsskillnader istället för att bara låta dem vara, jämlikhet?

Anonym sa...

Man måste ge Fredrik Reinfeldt beröm för att vara en relativt rakryggad och ansvarsfull statsminister som faktiskt visar prov på att klara av påfrestningar från olika håll även under svåra privata förhållanden.

Reinfeldt väljer att försöka möta främligsfientliga åsikter med saklig debatt och respekt istället för att bara censurera, stänga av och vifta bort.

Det kan vara just dem här metoderna som faktiskt har förhindrat dödsskjutningar och massmord även i Sverige hittills.

Vi freds skadade nordbor måste börja lyssna och visa respekt.

Jens Stoltenberg väljer istället att hela tiden köra känslokortet och fördöma gärningar som faktiskt är en produkt av stämningen i det egna samhället.

Att som statsminister i Norge inte ta på sig ett samhällsansvar när massmord inträffar, och markera att man vill börja jobba med problemen istället för att enbart fördöma individers gärningar, tyder på svagt ledarskap.

Här har Reinfeldt visat prov på riktig bärkraft, styrka och respekt för uppbärandet av mänskliga rättigheter.

Dock finns det en hel del frågetecken inom vården som regeringen borde hitta lösningar på för att bli allmänt stabila.


Jag tycker också som du att man ska visa att man är ledsen när sådant inträffar, men att bara smutskasta utan att ta ansvar för vad som har hänt är svagt ledarskap. Reinfeldt har istället försökt möta sverigedemokraterna i talarstolen och på ett demokratiskt sätt visat varför mänskliga rättigheter är bra och varför främlingsfientlighet inte är den bästa lösningen. Där någonstans kan en ledare för en nation börja ta ansvar för en integrations politik som uppenbarligen visat sig övermäktig och börja avhjälpa problemen på ett humanare sätt istället för att sopa dem under mattan och demonisera människor som faktiskt är en produkt av det egna samhället.