2011-10-16

Vigselrätten borde inte vara ovillkorad

Folkpartiet har tagit ställning för att kyrkor och religiösa samfund ska få behålla vigselrätten. Förslaget om att införa civiläktenskap har därmed förkastats.


Ett ja med rättsverkan.
Bild: Lars Dafgård

Jag har tidigare förespråkat civiläktenskap (se Biskoparna har rätt om äktenskapet) med motiveringen att kyrkan inte ska ägna sig åt myndighetsutövning. Det är ett argument som jag i och för sig fortfarande tycker har viss tyngd, men å andra sidan är ju ingen främmande företeelse i samhället att fristående organisationer ägnar sig åt myndighetsutövning: Friskolor sätter betyg, bilprovningar granskar fordon, läkare på privata mottagningar utfärdar olika slags intyg, och så vidare. Finns det då någon anledning att ändra på en ordning som fungerar och är väl etablerad i samhället? Jag börjar svänga i frågan.

En sak är emellertid viktig när det gäller myndighetsutövning. Alla medborgare måste behandlas lika. På samma sätt som en friskola inte kan tillåtas fortsätta sin verksamhet om man vägrar ge betyg till rödhåriga barn så bör inte ett religiöst samfund få bibehålla sin vigselrätt om man inte accepterar äktenskapslagstiftningen fullt ut. Vigselrätten kan inte vara ovillkorad – det är en fråga Folkpartiet borde driva.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: