2011-10-23

En ny stadsdel tar form

På väg hem från stan igår fick jag en bild av det byggområde som heter Henriksdal, dvs. den del av Hammarby sjöstad som ligger längst västerut. Här har tidigare varit ett industriområde, men det får nu ge vika för 400–500 bostäder i citynära läge.

Industrier ger plats för bostäder.

Bland de gamla hus som rivs för att ge plats för bostäder finns Bröderna Edstrands kontorsbyggnad från 1960-talet. Huset är (eller var) klätt med karaktäristiska fasadplåtar, och det förekom spekulationer om att fasaden var ritad av uppburne arkitekten Sigurd Lewerentz och att huset därmed borde K-märkas. Nu valde man ändå att gå vidare med rivningsplanerna (och det har visat sig att fasaden sannolikt ritats av inte fullt lika uppburne Tage Hertzell).

Under ett par år kommer byggperioden att vara, inflyttning i Fredriksdal blir 2014–2015. Då kommer området även att rymma en del kontorslokaler samt en 48 000 kvadratmeter stor bussdepå för SL.

Så här ska det se ut när det är klart.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kanske är jag inte ensam om att förvånas över entusiasmen för dessa skokartongsliknande byggnader som knökas ihop trångt, trångt.
Det började med Operan 1887(?) vidare bl.a. över vandaliseringen av nedre Norrmalm av Hjalmar Mehr(S) och nu Nya Slussen av Sten Nordin(M)

Jesper Svensson sa...

Anonym - Jag har lite svårt att se vad Fredriksdalshusen har för koppling till Operan och Nya Slussen. Men bortsett från det menar jag att det är en del av storstadens idé att bygga tätt.