2011-10-19

Spårväg Syd spelar roll i Söderort

Idag tog trafik- och renhållningsnämnden ställning till ett remissvar gällande Spårväg Syd, som ska binda samman Älvsjö med Flemingsberg, via Kungens kurva.

SL har gjort en förstudie kring Spårväg Syd och funnit att den, mot bakgrund av beräknat resandeunderlag, inte är samhällsekonomiskt motiverad i dagsläget. Det är en slutsats som förstås väger tungt.

Samtidigt bör inte slutsatsen bli att lägga projektet i malpåse. Stockholm behöver fler goda tvärförbindelser och Spårväg Syd skulle betyda mycket för utvecklingen i Stockholms södra delar och i berörda kommuner på Södertörn. Därför bör fokus nu vara hur vi kan åstadkomma ett tillräckligt resandeunderlag – i praktiken torde det handla om att bygga fler bostäder i området. Den särskilt svaga länken torde vara sträckan Masmo–Flemingsberg, som till stora delar går igenom skog. Att bygga bostäder här är inte okomplicerat, eftersom stora delar av marken är naturreservat och/eller del av Bornsjökilen (se karta nedan).

På rätt spår?

Därför har vi i Folkpartiet tillsammans med de andra partierna i Alliansen gjort ett särskilt uttalande, där vi understryker att alla kommuner, inklusive Stockholm, bör vara tydliga i planeringen av kommande bebyggelse så att den görs i anslutning till en blivande spårväg för att den samhällsekonomiska nyttan därmed ska öka. I avvaktan på detta bör busstrafiken förstärkas på den aktuella sträckan.

Genom att alla inblandade aktörer drar åt samma håll kan vi skapa förutsättningar för en satsning som skulle vara mycket gynnsam för utvecklingen i Söderort.

Läs även
Mark Klamberg (FP): Lägg grunden för Spårväg Syd


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om

1 kommentar:

Dennis Nilsson sa...

Den borgerliga majoriteten i Stockholms Stad har snöat in på spårvägar.

På samma sätt som spårvägar snöar in när det är vinter! :-)

Det finns en anledning till att spårvägar övergavs för mer än 60 år sedan.

Spårvägar klarar inte av det Skandinaviska klimatet. Vi har som bekant tuffa vintrar. Då är det bara den T-bana som går under jord som fungerar.

Gräv ned T-bana som går ovan jord, och bygg ut T-banan tvärledes så att man inte behöver åka genom City när man bl.a skall söderut/norrut.

Tydligen måste man tvingas att rösta på minst (v) för att T-banan skall byggas ut.