2011-10-17

Tredje statsmakten i hovets tjänst

Därför är jag republikan heter en pamflett författad av Vilhelm Moberg, där han på drygt 100 läsvärda sidor argumenterar för att Sverige borde avskaffa monarkin som statsskick. Låt mig återge ett avsnitt.
"I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som inte är fria medborgare värdig. Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora av servilitet och inställsamhet, kryperi och allsköns fjäsk. Denna undersåtlighet kräver sina offer i de bästa kretsar. Jag har sett högt bildade personer, som i andra sammanhang har ådagalagt intelligens, mista sin mänskliga värdighet inför en kunglig person ... Kungadömet frammanar och utvecklar några av människans mest förödmjukande egenskaper: Begäret att stå i gunst hos de höga, ivern att få umgås med dem, tjänstvilligheten till varje pris, den böjda ryggen inför överhögheten. Kungligheten får undersåtarna att förnedra sig själva även om det inte är dess avsikt."
Boken gavs ut 1955 och har alltså några år på nacken. Den är dock i stora stycken – beklämmande nog – ännu högst aktuell. Ett exempel på detta fick jag idag, när jag läste SvD:s intervju med drottningen, med anledning av hennes engagemang i antidrogorgansationen Mentor. Intervjun är gjord av journalisten Agneta Lagercrantz, som berättar om förutsättningarna för den "exklusiva intervjun":
"Vi har fått komma på ett villkor: Det ska handla om Mentors arbete."
Ett villkor som tredje statsmakten alltså villigt underkastar sig. Inga obekväma frågor om skuggor från drottningens förflutna, huruvida hon delar sin makes människosyn eller vad hon egentligen hade i Saudiarabien att göra. Håkan Juholt måtte avundas henne. Tänk om han hade kunnat få journalister att intervjua honom, på villkoret att det bara handlar om den socialdemokratiska budgetpropositionen. Men Juholt är inte kunglig. Kring honom frodas inget begär att stå i gunst, ingen förödmjukande tjänstvillighet. I förhållande till Juholt, och alla andra, gör journalisterna sitt jobb.

Några stycken längre ner i artikeln kommer ytterligare en upplysning som avslöjar ännu mer om hur lågt vissa skribenter är beredda att sjunka för att få närma sig Slottet:
"Vi har lotsats över inre borggården till östra valvet ... in till drottningens besöksrum ... Informationschefen sitter med och stämmer av att vi följer de på förhand inskickade frågorna."
Drottningen styr alltså ämnet för intervjun och kräver att få alla frågor i förväg. Där reduceras journalisten till lakej, vars enda uppgift är att beredvilligt sprida det budskap drottningen vill förmedla. Andra som vill få den tjänsten utförd av en tidning förväntas köpa annonsplats. "Kungligheten får undersåtarna att förnedra sig själva", skrev Vilhelm Moberg, och hans ord känns lika välfunna nu som då.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Fjäsket för de så kallade kungligheterna är beklämmande!Förstår inte att man inte skäms för att krypa och fjäska för att få en intervju med drottningen, där hon sitter på sin höga piedestal!