2011-08-30

Oacceptabelt våld mot politiker

En sverigedemokratisk politiker i Södermanland har utsatts för ett attentat, genom att någon hällt tändvätska i hennes brevinkast och tänt på. För bara några dagar sedan fick vi veta att en SD-företrädare misshandlats efter ett torgmöte i Norrköping.

Jag skulle kunna skriva mycket om Sverigedemokraternas politik. Den är inskränkt och bakåtsträvande, bygger på en obehaglig människosyn och skulle, om den blev genomförd, leda till att Sverige blev kallt, inskränkt och i flera bemärkelser fattigt.

Men i en demokrati måste alla åsikter rymmas. Alla som tror på ett fritt och öppet samhälle måste bejaka allas rätt att framföra sina åsikter på den politiska arenan, oavsett vad vi tycker om dem. Ingen ska behöva bli utsatt för våld på grund av att han eller hon tagit politisk ställning eller företräder ett politiskt parti.

Den som vill motarbeta Sverigedemokraterna gör det genom att i demokratisk anda bemöta dem i debatter, på insändarsidor och i andra sammanhang där politiska åsikter kan brytas mot varandra – inte genom fega politiska attentat. Den som tror på ett frihet, tolerans, öppenhet och demokratiskt samhälle måste vara beredd att skriva under på att ingen politiker någonsin ska behöva utsättas för våld på grund av sina åsikter. Annars riskerar vi att gå en väldigt dyster framtid till mötes.

Läs även
Peter Andersson (S): Det är inte på någon punkt okey med politiskt våld!
Fredrik "Tokmoderaten" Antonsson (M): Med pennan eller svärdet som vapen 

Martin Moberg (S): Om överträdelser mot demokratins okränkbara spelregler...
Sebastian Stenholm (S): SD bemöts bäst med demokratiskt arbete och debatt, aldrig med våld!
Johan Westerholm (S): Kan vi – och ska vi – tillåtas att straffa onda åsikterIntressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du tar stora ord i din mun. Ärligt talat tror jag inte du är för ett öppet samhälle i högre utsträckning än de flesta sverigedemokrater...

Anonym sa...

Jag skulle en gång för alla vilja veta vad det är i Sverigedemokraternas politik som pekar på "en obehaglig människosyn".
De delar så vitt jag vet idén om alla människors lika värde.
Dock vill de väl i första hand sätta svenskar i första rummet, och med svenskar menar de, de som säger sig vara detta, och som är svenska medborgare.
Vad i detta är det som är en obehaglig människosyn.
Just den åsikten, att de innehar en speciell sorts förkastlig människosyn, är ett slags underbältet retorik, som bidrar till bilden av dem som förkastliga människor. Och i förlängningen kan detta medverka till våldet emot dem. Man avhumaniserar dem, med argument om humanism. (Vilket hyckleri).

Jesper Svensson sa...

Anonym 21:13 - Kortfattat kan man säga att Sverigedemokraternas retorik präglas av en exkluderande attitiyd gentemot människor med annan kulturell bakgrund. Den "assimileringspolitik" som SD förespråkar handlar i praktiken om att förvägra människor rätten till sin kulturella identitet. Det är en människosyn som jag tycker är obehaglig.