2011-08-22

Trafiknämnden på tunnelbesök

I Söderledstunneln åker ungefär 80 000 bilar per dygn. I vanliga fall, vill säga, för nu är halva tunneln avstängd för reparation. Det är det södergående tunnelröret som nu ska bli fräschare och säkrare, efter att man för cirka tio år sedan konstaterat omfattande skador i tunneln. Mer information om renoveringen finns på stockholm.se/soderleden.

Trafiknämnden får tunnelseende.

Trafiknämnden gjorde idag ett studiebesök i tunneln, under guidning av projektledaren Torgny Hjorth och hans medarbetare Jacob Günther och Jan-Åke Wård. I vanliga fall så susar man ju igenom tunneln i bil, därför var det intressant att besöka den till fots och lära sig mer om arbetet i tunneln. Bland annat monterar man in prefabricerade betongelement i tunnelväggarna närmast vägbanan. Dessa fungerar närmast som skydd för den bakomliggande väggen, så att denna inte blir drabbad av frätskador och onödigt slitage.

 Ekiperad för äventyr i underjorden.

En annan intressant detalj ser man i tunnlarnas tak. I den ena tunneln består taket av ett putsliknande material, i den andra tunneln är det cementskivor. Detta är resultatet av att man tillämpat s.k. funktionsupphandling. Takmaterialen utgör brandskydd, och i upphandlingen bestämde man bara vilka krav för brandskydd man ställde upp, inte hur skyddet skulle vara utformat. Det norrgående och det södergående tunnelröret renoveras av olika entreprenörer och dessa har valt olika tekniska lösningar. Därför ser tunneltaken olika ut.

2 kommentarer:

Håkan Juholt sa...

Det känns som om du har hjälm på dig typ 80% av din arbetstid. För detta är inte den enda arbetsrelaterade hjälmbilden jag sett på dig!

Jesper Svensson sa...

Nej jag har ofta hjälm. Tycker det känns tryggt.