2011-08-14

Tvillingsjälar?

"[Ä]ven om det finns mycket som skiljer kommunism och fascism åt, finns det mer som förenar dessa. Inte minst omständigheten att bådas gemensamma fiender är demokratin, parlamentarismen och liberalismen."
Estlands president Toomas Ilves tar hjälp av historikern Richard Pipes när han ombeds förklara kärnan i kommunismen och dess tvillingideologi nazismen. SvD, 14/8.

Inga kommentarer: