2011-08-03

Riksdagsinitiativ i steriliseringsfrågan?

"Då var det tre [borgerliga] partier som var emot: KD, M och C. Bara FP var för."
Folkpartiets Barbro Westerholm berättar om hur det gick till när partnerskapslagen stiftades 1994. Då togs initiativet i riksdagen, och samma sak kan ske i frågan om avskaffad tvångssterilisering vid könsbyte nu i höst. Även här är Folkpartiet pådrivande.

Inga kommentarer: