2011-08-09

Läkarnas ansvar för bidragsfusket

Svenska Dagbladet har i ett par artiklar uppmärksammat personer som bidragsfuskat, blivit upptäckta av Försäkringskassan och nu måste betala tillbaka hundratusentals kronor som orättfärdigt betalats ut till dem.

Det ena fallet gällde en man som var sjukskriven för depression. Under ett antal år kvitterade han ut en dryg miljon från sjukförsäkringen, samtidigt som han jobbade svart i krogbranschen. Det andra fallet handlar om en man som även han var sjukskriven för depression. Detta hindrade honom dock inte från att bedriva omfattande smugglingsverksamhet parallellt med att han tog emot månatliga utbetalningarna från försäkringssystemet.

Sedan 2007 finns en särskild bidragsbrottslag. Enligt den kan man dömas till fängelse i högst fyra år om man fuskar med sina bidrag. Det är bra att det finns en tydlig lagstiftning mot den här typen av mycket provocerande brottslighet. Och det är förstås bra att Försäkringskassan, tillsammans med en rad andra myndigheter, nu samarbetar för att komma åt de här brottslingarna.

Samtidigt är det så att de allra flesta bidragsbrotten förutsätter att en läkare har skrivit under ett intyg, som säger att fuskaren lider av diverseåkommor som gör honom eller henne oförmögen att arbeta. Utan ett sådant intyg är det svårt att bli sjukskriven. Därför måste man också kunna diskutera läkarens roll i dessa sammanhang.

Bestämmelserna i bidragsbrottslagen tar sikte på den person till vilken bidraget utbetalas. Förvisso kan den läkare som skrivit ut ett felaktigt läkarintyg i förlängningen få sin legitimation återkallad enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Men är det en tillräcklig åtgärd? Med tanke på den viktiga roll som läkarintyget i många fall spelar för att bidragsbrottet ska kunna genomföras, borde inte en korrumperad läkare kunna dömas för till exempel medhjälp till bidragsbrott?

En sådan medhjälpslagstiftning bör vara utformad så att den innehåller skydd för läkare som till exempel blivit utsatta för bedrägeri eller utpressning av kriminella gäng. Men den läkare som bestämt sig för att falska sjukintyg är en lönsam affärsidé bör kunna ställas till ansvar på samma sätt som den som fuskar med bidrag.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Antz sa...

På FK tvingas man ofta gå emot läkarintyg för att de är utformade på ett sätt som gör att underförstått så är patienten bara gnällig. Men personalen på FK ska inte behöva göra sådana bedömningar, om läkaren inte anser det finnas fog att skriva ut ett intyg ska denne inte göra det. Med deras lön borde man kunna förvänta sig en ryggrad.

Jesper Svensson sa...

Det där låter ju som en oacceptabel fegislösning. Om läkaren inte tycker det finns skäl för sjukskrivning ska han/hon inte skriva ut ett intyg, svårare än så borde det inte vara.