2011-08-19

En avvikande (v)innare

Stig Henriksson är vänsterpartistiskt kommunalråd i Fagersta, där Vänsterpartiet fick över 55 procent av rösterna i senaste kommunvalet. Det var en liten minskning jämfört med de 58 procent som man fick 2006, men tryggade ändå en egen majoritet i kommunfullmäktige.Stig finner nya vägar.

När Vänsterpartiet nu står inför ett partiledarbyte har Stig Henriksson formulerat fyra punkter, som han tycker bör känneteckna det framtida Vänsterpartiet. Hans önskelista presenteras i en debattartikel i Expressen och innehåller följande.
  • En ekonomisk politik som är trovärdig och sammanhängande.
  • En politik för arbete som inte bara handlar om den offentliga sektorn.
  • En skolpolitik som upplevs vara mer än läx-, betygs- och kravfrihet.
  • En EU-politik som förutsätter att bäst före-datumet för utträde nu gått ut.
I Fagersta har Stig Henriksson sänkt skatten sju gånger (även om den fortfarande är hög). Han vågar ifrågasätta allmännyttan och antyda att privata utförare i vård, skola och omsorg inte behöver vara fel. Men Fagersta ligger 17 mil från Stockholm, varifrån Vänsterpartiet styrs. Och där är tongångarna mer bekanta.

Där driver man en skolpolitik som håller fast vid motståndet mot graderade betyg i alla skolformer. Och mot läxor. Där går man till val på att motarbeta privata aktörer i välfärdssektorn. Där ska jobben skapas i den offentliga sektorn. Och där upprepar man titt som tätt den EU-kritiska linjen. Kravet på EU-utträde är fortfarande inskrivet i partiprogrammet; ett partiprogram som också talar om kapitalismen som orsaken till det mesta av världens elände. Lösningen heter avskaffande av kapitalismen och införande av socialismen, "ett i grunden annorlunda system än dagens". (I detta annorlunda system ska ägandet av produktionsmedlen på något sätt upphöra och ersättas av en gemensam förvaltning.)

Om valresultat är ett kvitto på politikers framgång så är Stig Henriksson den mest framgångsrika politikern i Vänsterpartiet. Han avviker från partilinjen i flera tunga frågor. Och hans rekommendation till sitt parti är i princip: Sluta driva vänsterpartistisk politik. Mer tydligt än så kan ett partis irrelevans knappast illustreras.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: