2010-11-26

Servicecirkusen rullar vidare

Det började våren 2009. Med pukor och trumpeter öppnades Skatteverkets och Försäkringskassans gemensamma servicekontor i Skärholmen, Tensta och i City. För Skatteverkets del innebar detta att expeditionen på Södermalm stängdes och allmänheten hänvisades till något av servicekontoren. I samma veva fick Skatteverket en ny arbetsuppgift, att utfärda id-kort. Även denna uppgift hamnade på servicekontoren.

Resultatet blev tämligen kaotiskt. Fotoapparaterna funkade inte som de skulle, lokalerna var dåliga, köerna långa och varken personal eller kunder var nöjda. Det dröjde inte många månader innan Skatteverket gjorde halv reträtt och öppnade upp expeditionen på Södermalm igen. Hej och hå.

Bekymren var dock inte slut där. Servicekontoren i Tensta och Skärholmen blev alltför populära. Lokalerna var för trånga, besökarna måste stå och berätta om privata angelägenheter helt utan diskretion och personalen kände sig otillräcklig; enligt en enkät som presenteras i fackförbundet ST:s tidning Skatteyrket tycker 73 procent av medarbetarna på servicekontoren att de får otillräcklig kompetensutveckling och 70 procent är osäkra på om de kommer att jobba kvar om fem år.

När stora organisationer ska göra konster...

Frågan om servicekontoren medfört att servicen till medborgare och företag blivit bättre besvarar Skatteyrket med "knappast!" - en tydlig kontrast mot den fromma förhoppning att "samverkan mellan myndigheterna innebär att vi kan behålla och i vissa fall erbjuda en utökad service" som regionskattechefen uttryckte i samband med att servicekontoren öppnade. Skatteyrket har också svårt att se att konceptet med servicekontor medfört några ekonomiska eller andra fördelar för Skatteverket.

Nu, efter drygt ett år, är det så dags för nästa kapitel i den här cirkusen. Eftersom servicekontoren i Skärholmen och Tensta blivit alltför populära ska de alltså stängas (som lokalpolitikern i Skärholmen Jan Jönsson [FP] konstaterade, "ett väldigt annorlunda skäl att flytta en verksamhet"). I stället ska manegen krattas för ett nytt kontor i Kista och - hör och häpna - Skatteverkets expedition på Södermalm ska åter öppnas för allmänheten. Den id-kortsverksamhet som bedrivits där sedan ett drygt år tillbaka, den får maka på sig (oklart vart).

Återstår att se om detta innebär att situationen stabiliserar sig. Om inte lär väl Cirkus Servicekontor rulla vidare på sin skumpiga - och skattefinansierade - resa.

Se även Inifrån Skatteverket, del 221, del 207 och del 195.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Life goes i circles!

Det är underbart när man kan konsumera andras pengar hur som helst.

Silas sa...

Någon måste ha tagit över Jespers blogg! För inte kan väl den riktige Jesper ha skrivit "Bekymmerna"?

Jesper Svensson sa...

Silas - Tack för att du uppmärksammade detta, bloggen måste ha blivit utsatt för en s.k. cyber-attack. Denna är nu lyckligtvis avvärjd.