2010-11-27

En viktig reform etableras

På onsdag införs nya regler för hur nyanlända invandrare tas emot i Sverige (se prop. 2009/10:60). Det är viktiga regler, som förtjänar uppmärksamhet. Huvudprincipen i de nya reglerna är att en person som fått uppehållstillstånd i första hand ska mötas av Arbetsförmedlingen, inte av socialtjänsten.

En väl fungerande matchning mellan nyanlända invandrare och arbetsmarknaden är en viktig förutsättning för att minskat utanförskap och ökad integration. Genom s.k. instegsjobb och nystartsjobb har Alliansen gjort viktiga satsningar på att åstadkomma detta, men nu tar alltså integrationsminister Erik Ullenhag (FP) ännu ett viktigt steg framåt.

Den reform som nu sjösätts innebär, förutom att Arbetsförmedlingen får ett större ansvar, att nyanlända får individuella insatser från dag ett. Utifrån detta skräddarsys en etableringsplan - t.ex. var i landet efterfrågas din kompetens? var finns det bäst förutsättningar för bostad och arbete? osv. - och ett system med etableringslotsar införs för att stödja den nyanlända. Etableringslotsarna får en resultatbaserad ersättning och det är den nyanlända själv som väljer lots. Dessutom införs en obligatorisk kurs i samhällsorientering, med syfte att ge kunskaper i hur det svenska samhället fungerar.Erik Ullenhag berättar om den nya etableringsreformen.

- Som liberal välkomnar jag invandring, säger Erik Ullenhag. Men vi måste bli bättre på att ge alla nyanlända möjlighet att bidra till vår gemensamma framtid. Etableringsreformen är ett första viktigt steg i den riktningen.

Jag kan bara hålla med. Idag tar det i snitt sju år för den genomsnittlige flyktingen från uppehållstillstånd till arbete. Det är slöseri med mänskliga resurser och gör både samhället och de nyanlända till förlorare. Sverige kan bättre, vilket den nya etableringsreformen förhoppningsvis kommer att visa.

Läs även
Vi i Sverige: Etableringslots har provats och fungerar


Läs andra om Folkpartiet, Erik Ullenhag, integration, etableringslots

4 kommentarer:

Anonym sa...

Välkommen till en dialog om reformen http://blogg.aftonbladet.se/etableringsreformen/2010/11/tips-fran-coachen-jag-menar-till-lotsen-och-af

CosmoKultur sa...

http://www.dn.se/debatt/etableringsreformen-ar-ett-riskprojekt-1.1214703

Jesper Svensson sa...

CosmoKultur - Den artikel du länkar till avslutas med orden "Vi har inte råd att misslyckas". Men är det inte precis det vi har gjort, när snittiden till självförsörjning är sex-sju år?

Självklart ska man kunna diskutera hur reformen utformas. Det är också därför Erik Ullenhag är noga med att påpeka att han kommer att följa genomförandet noga och ha beredskap att rätta till eventuella brister.

CosmoKultur sa...

Tack för att du tog upp tråden. Statistik kan användas för det syfte man vill föra fram. Argumentet 7 år till arbete pekar självklart på att något inte fungerat, men vad och när och av vilken anledning? I bloggen etableringsreformen finns försök att nyansera verkligheten bakom argumentet. Kort är poängen följande. Eftersom kommuner lämnats själva med uppdraget tidigare, har kommunerna själva gjort egna reformer med arbetslinjen i fokus de senaste 5 åren (80% av de nyanlända flyktingarna erbjöds ingen åtgärd alls från AF – SKL:s rapport ”Matcha eller rusta” 2009) Metoder och samverkan har utvecklats enormt. Resultaten av dessa reformer kommer inte fram i 7 års argumentet. Det som sker nu är i stället att man slänger ut dessa erfarenheter och den kompetens som utvecklats med badvattnet. Pendeln slår helt åt andra hållet i onödan, när nya aktörer skall börja om från början. Reformen skulle säkert passat bättre för övriga 80% av invandrare än målgruppen ”flyktingar” som den vänder sig till. Under alla omständigheter hade mer av ”både-och” haft större förutsättningara att lyckas än ”antingen-eller”. Reformen tar för lätt på den komplexitet som verkligheten innebär, när man kommer som nyanländ av flykting- eller skyddsbehov. Därför är det ett riskprojekt, som vi inte kan blunda för även om alla nu måste göra det bästa av situationen. Jag hoppas som du att man är beredd att rätta till bristerna och framför allt, att man inte väntar för länge. Därför har jag valt att börja dialogen redan nu.