2010-05-24

Sverige mer konkurrenskraftigt med Alliansen vid rodret

Varje år publicerar den schweiziska handelshögskolan IMD sin World Competitiveness Yearbook, där man rankar konkurrenskraften i 58 länder. Länderna mäts på över 300 kriterier som handlar om bl.a. ekonomisk prestation, förvaltningens effektivitet och infrastruktur.

Flaggan i topp för Sverige!
Bild från Skatans tankar

I år hamnar Sverige på sjätte plats i IMD:s ranking. Sverige är bästa EU-land och enbart Schweiz är bättre i hela Europa. Strax efter kommer Norge (plats 9), Luxemburg (plats 11) och Nederländerna (plats 12). Det kan också noteras att Sveriges trend är positiv. 2006, när Alliansregeringen tog över, låg vi på plats 14. I dag har vi alltså klättrat till sjätteplatsen.

Det känns också bra att Sverige hanterar sin statsskuld på ett betryggande sätt. Från att ha legat på som mest 76 procent av BNP till följd av krisen i mitten av 1990-talet har den nu arbetats ner till 39 procent (enligt Riksgälden, IMD redovisar 42 procent). Detta ska jämföras med snittet i G20-länderna som beräknas till 106 procent är 2010.

Borg och Odell gör ett bra jobb! Bilder från regeringen.se.

"Den som är satt i skuld är icke fri", sade f.d. statsministern Göran Persson. Det hade han onekligen en poäng i. En låg statsskuld skapar rörelsefrihet och ger förutsättningar för kraftfulla åtgärder när krisen slår till. Alliansregeringen har betalat av på statsskulden, bl.a. genom att sälja av en spritfabrik och ett fastighetsbolag(58 respektive 41 miljarder). Förnuftiga prioriteringar tycker jag.

Att Anders Borg och Mats Odell gör ett bra jobb på Finansdepartementet är förvisso ingen nyhet, men IMD:s undersökning är ett kvitto på att regeringen sköter sig bra överlag. Eller, som Södermanlands nyheter uttrycker det:
Vad undersökningen visar är att regeringen lyckats väl med det som är ­grunden i dess politik, att skapa förutsättningar för jobb och välfärd genom att ge företag ­möjlighet att utvecklas.
Den 19 september har vi möjlighet att låta Alliansen göra ett bra jobb i fyra år till.

Inga kommentarer: