2010-01-23

Religiösa traditioner får inte motivera djurplågeri

SvD berättar idag att i många europeiska länder förekommer att djur slaktas utan bedövning. Detta hänger samman med religiösa traditioner, främst inom judendomen och islam, som föreskriver att slakten ska gå till på ett visst sätt. Enligt muslimsk tradition är det t.ex. viktigt att allt blod pumpas ur kroppen med hjälp av djurets egna hjärtslag.

I Sverige är det förbjudet att avliva djur utan bedövning, och de flesta troende konsumenter verkar acceptera kompromissen att deras traditionella slaktmetoder föregås av att djuret bedövas.

– Obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri, säger veterinären Åke Rutegård, som jobbat på ett slakteri i Nordafrika.

Han beskriver en slaktmetod där obedövade kor stängs in i en ställning som mest liknar en torktumlare, vänds upp-och-ned på ett för kor helt onaturligt och plågsamt sätt för att slutligen få strupen avskuren.

Trots att nerver, artärer, mat- och luftstrupe skärs av kan djuret vara vid medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer bakom halskotpelaren som fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna.

–Man kan se på ögonens rörelser att djuret är vid medvetande. Ofta försöker de råma, men kan inte då luftstrupen är av. Har man sett det så är det inte något man glömmer, säger Åke Rutegård.

Jag tog väldigt illa vid mig av SvD:s artikel. Det finns ingen anledning att djur som slaktas ska behöva plågas till döds. Med hjälp av moderna slaktmetoder kan djurens lidande minimeras. Man ska inte kunna åberopa religiösa påbud som grund för att plåga djur; en fråga som borde ingå i Folkpartiets djurskyddspolitik.

När man för den här typen av resonemang möts man ofrånkomligen, från vegetarianer/veganer, av argumentet att man borde sluta äta kött. Jag förstår inte den invändningen. Det är ungefär som att man skulle uppmanas att sluta äta grönsaker om man protesterade mot farliga bekämpningsmedel, en uppmaning som förefaller absurd. Självklart kan man även som köttätare bry sig om att djuren tas om hand på ett bra sätt, både medan de lever och när de avlivas.

13 kommentarer:

Lucas sa...

"När man för den här typen av resonemang möts man ofrånkomligen, från vegetarianer/veganer, av argumentet att man borde sluta äta kött. Jag förstår inte den invändningen."

Från Svd:s artikel:

"–Den här typen av problem kan uppstå även vid konventionell slakt. Det är inte ovanligt att bedövningen missar."

Förstår du bättre nu?

Jesper Svensson sa...

Det kan vara ett argument för att förändra slaktmetoderna eller öka kontrollen. Inte för att sluta äta kött.

Lucas sa...

Fast det har ju pågått hur länge som helst och ingen gör nåt. Skandal efter skandal inom djurskydd har avslöjats i årtionden. Hur många avslöjanden krävs det liksom att fatta att det aldrig kommer bli vad den svenske köttkonsumenten menar är "bra" behandling av djur? Och hur kan det nånsin bli bra behandling att ex. ta ifrån en komamma hennes kalv bara för att vi ska kunna sno åt oss mjölken?

Jesper Svensson sa...

Det där är inte riktigt sant, det görs ju saker hela tiden. Alldeles nyligen lade t.ex. Marit Paulsen fram ett förslag till europeisk djurskyddslag där den som överträder lagen ska drabbas av kännbara sanktioner. Och självklart ska all djurhållning i så stor utsträckning som möjligt erbjuda djuren möjlighet att bejaka sina naturliga behov.

Ju högre krav vi ställer på djurhållningen, desto dyrare kommer kött att bli. Och det är inte orimligt; jag tror att vi har blivit bortskämda med väldigt billigt kött p.g.a. en alltför industrialiserad djurhållning. Om kostnaden för kött i större utsträckning motsvarade kostnaden för en etiskt riktig djurhållning så skulle nog fler överväga alternativen.

Peter H. sa...

"Självklart kan man även som köttätare bry sig om att djuren tas om hand på ett bra sätt, både medan de lever och när de avlivas."

Om du tycker att avlivning är att "ta hand om på ett bra sätt" är du mer än lovligt snurrig. Djurskydd är köttätarnas avlatsbrev, ert dåliga samvete och brist på principfasthet tvingar er att göra något.

Lucas sa...

Jag måste igen fråga vad du tycker om att man rycker kalvar från deras mödrar för att vi ska lägga beslag på mjölken? Jag växte upp på en gård där vi hade mjölkkor, och korna råmade i flera dagar efter sina barn när de tagits ifrån mammorna. Sånt kan man aldrig lagstifta bort.

Och just nu håller man på att lägga ner ett nytt förslag till svensk djurskyddslagstiftning där man försämrar skyddet genom att ta bort kravet på att det naturliga beteendet ska bejakas. Djurskyddsmyndigheten har lagts ner. Det sker många försämringar. Jag tycker det är att sticka huvudet i sanden att säga, "jag äter kött, men jag vill att djuren ska behandlas bra". Wake up and smell the coffee.

Jesper Svensson sa...

Lucas - Det blir samma svar som tidigare - djurhållningen måste skötas på ett sätt så att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden.

Och att Djurskyddsmyndigheten lagts ner innebär ju inte att djurskyddet lagts ner. Myndighetens uppgifter bedrivs inom bl.a. Jordbruksverkets ramar.

Att människor använder djur som livsmedel är inte någon nyhet. Jag tycker heller inte det är problematiskt. Under vissa förutsättningar, som jag redogjort för ovan.

asa-nesse sa...

Lucas tycker förstås inte bara att vi skall sluta äta kött utan vi skall också sluta dricka mjölk. Och då är det väl lika bra att vi släpper alla kor lösa på de skånska slätterna.

Hur verklighetsfrämmande kan man bli?

asa-nesse sa...

Vilken sort är du Lucas?

As defined by the International Vegetarian Union, a vegetarian eats no animals but may eat eggs and dairy (and is then an ovo-lacto vegetarian). A pescetarian is a vegetarian who allows the consumption of fish. A vegan excludes both animals and animal products from his diet, including honey. Vegetarians and vegans can be further refined into numerous other categories — fruitarian, Halal vegetarian, and so on. The terminological complexity here only amplifies the point that food now attracts the taxonomical energies once devoted to, say, metaphysics.

Lucas sa...

"Det blir samma svar som tidigare - djurhållningen måste skötas på ett sätt så att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden."

Okej, och eftersom jag nu upplyst dig om att det är totalt omöjligt att ha en sådan djurhållning (mamma och kalv skiljs åt vilket resulterar i svårt lidande) så tänker du nu bli vegan? Nä, jag trodde väl det. Du vill bara upprepa mantrat "jag äter kött, men jag vill att djuren ska ha haft det bra" för dig själv så att du inte känner dig alltför illa till mods när du äter.

Åsa nesse, jag är vegan. Vad är det som är verklighetsfrämmande? Det är ju bara att sluta tvångsinseminera korna precis stup i kvarten (vilket man gör - jag har varit med) så har vi genast en betydligt mindre population kor att ta hand om.

Lucas sa...

"Och att Djurskyddsmyndigheten lagts ner innebär ju inte att djurskyddet lagts ner. Myndighetens uppgifter bedrivs inom bl.a. Jordbruksverkets ramar."

Nej, djurskydd har inte lagts ned, det har bara fått mycket sämre förutsättningar att bli bättre. Jordbruksverket är det departement där kommersiella branchorganisationer och lobbygrupper (LRF Svenska jägarförbundet etc) är mest framstående. De har ett intresse i att försämra djurskyddet eftersom deras produktion blir billigare då. Senast förra året krävde mjölkböndernas intresseorganisation att kravet på att korna ska gå utomhus om somrarna ska slopas. Vad tycker du om det?


"Att människor använder djur som livsmedel är inte någon nyhet. Jag tycker heller inte det är problematiskt."

Det här med slaveri är heller ingen nyhet. Finns fortfarande och anses på många ställen fortfarande helt oproblematiskt. Här hemma ansågs det också helt oproblematiskt tills för en tid sedan. Prostitution har också funnits i alla tider. Men bara för att dessa fenomen inte direkt är några nyheter, betyder det då att de per automatik är bra? Jag är övertygad om att om 200 år eller så kommer det anses väldigt, väldigt problematiskt att utnyttja levande och kännande individer på det sätt vi gör idag bara för att de tillhör en annan art.

Jesper Svensson sa...

Lucas - För Krav-bönder så finns det bestämmelser om att kalven ska få dia under råmjölksperioden, och även bestämmelser om hur dibehovet ska tillfredsställas därefter. Det är ett exempel på att det går att etablera en etiskt godtagbar djurhållning. (Jag antar i och för sig att det begreppet är en självmotsägelse för dig.)

LRF:s m.fl., som du påstår, intresse av att försämra djurskyddet är ju bara en konsekvens av att många bara tittar på prislappen när de handlar kött. Här har konsumenterna stora möjligheter att påverka genom medvetna inköp.

Att korna inte ska få gå utomhus om somrarna tycker jag, som du säkert räknat ut, är en dålig idé.

Nej, en företeelse är inte per automatik bra bara för att den är gammal. Jag tycker att man ska omvärdera vanor och beteenden efter varje tids uppfattning om bl.a. moral och etik. Således är ju slaveri förbjudet och prostitution i vart fall starkt problematiserad i dagens samhälle.

På samma sätt tycker jag det är riktigt att reflektera över köttätande. Att djur äter andra djur är inget främmande fenomen. Att det då skulle vara i grund och botten etiskt oriktigt att just vi människor äter djur tycker jag är en konstig slutsats.

Till skillnad från andra djur har dock människan haft potentialen till en intellektuell utveckling som sträcker sig längre än andra levande väsen. Vi har därmed kunnat domesticera vissa djur och till slut landat i den djurhållning som finns idag. Vi har möjlighet att styra över liv och död på ett sätt som är helt främmande för andra djur. Därav tycker jag följer ett stort ansvar. Ett ansvar som vi, vilket SvD-artikeln illustrerar, alltför ofta inte tar.

Mikaela H B sa...

Jesper, det finns bevis med hjälp av EEG som gjordes i Tyskland som visar att djuren lider mindre av ritualslakt än s.k vanlig slakt.

Klart att det ser värre ut med avblodning, men synligt blod betyder inte att det är smärtsammare.

Djuret bedövas automatiskt av uttömningen på blod och djuret tappar medvetandet fort. Men en sak som man måste tänka på är att all slakt (både halal och vanlig slakt) är hemsk och den i Sverige är värre än exempelvis i Egypten då de här i Sverige fraktas lång väg först och sedan tvingas sitta i en maskin.
Gårdsslakteri tycker jag verkar vara en bra idé för all slakt.

Läs gärna här om EEGtesterna från Tyskland på halalslakt.

http://gwendolenthegood.blogspot.com/2009/06/halalslakt-gor-inte-ont-bevis-har.html