2010-01-26

Höga hus är bra, högt i tak är bättre

Så har ritningarna över nya Slussen presenterats. Icke oväntat anser Centerpartiets Per Ankersjö att man ska passa på att bygga en "märkesbyggnad som sticker ut", gärna hög, när Slussen ändå görs om. Lika förutsägbar är Folkpartiets Lotta Edholm, som tycker det är viktigt att allt är som förut och att de nya byggnaderna inte får bli för stora, och framför allt inte för höga.

När det gäller synen på Stockholms silhuett har Ankersjö och Edholm låst fast sina positioner på ett sätt som är nästan parodiskt. Ankersjö vill bygga högt och överallt, Edholm vill nog helst inte bygga nånting. Och aldrig mötas de två.

Ankersjö och Edholm får naturligtvis tycka vad de vill, men i mina ögon är de lite väl dogmatiska i den här frågan. Ett liberalt förhållningssätt borde inte leda till en hejdlös byggiver eller ett rabiat motstånd mot allt som sticker näsan ovanför medeltidens taknockar. Både Centerpartiet och Folkpartiet borde anamma en lite mer ödmjuk inställning och i stället pröva varje byggprojekt utifrån sina egna, individuella förutsättningar. Lite takhöjd i diskussionerna vore välkommet.

Läs mer
Lotta Edholms blogg: Försiktig byggnation är en förutsättning för nya Slussen
Per Ankersjös blogg: Bra Slussenförslag med potential

Inga kommentarer: