2010-01-28

Dags att ta Regelrådet på allvar!

Maud Olofsson tillsatte Regelrådet 2008 för att utvärdera hur regeringens förslag påverkar företagens regelbörda. Regeringen har som mål att minska regelbördan med 25 procent.

Regelrådets ledamöter har lång erfarenhet från näringsliv, akademi och förvaltning. Man har nu släppt sin rapport för 2009. Regelrådet har yttrat sig över 222 lagförslag under året, och i 43 procent av fallen har Regelrådet avstyrkt förslagen. Trots detta omarbetas sällan lagförslagen, konstaterar Regelrådet. Regelrådet misstänker även att man i en del fall låtit bli att låta lagförslagen granskas, trots att så borde ske.

Som skattehandläggare märker jag av det här regelkrånglet ytterligare. Från årsskiftet krävs ett särskilt certifierat kassaregister för alla affärer där man kan betala kontant. Dessutom ska företag som säljer tjänster till andra EU-länder redovisa detta på en särskild blankett. ROT-avdraget, som i och för sig är en mycket bra reform, har lett till att hantverkarna måste fylla i ännu fler blanketter. Nu talas det om närvaroliggare i fler branscher än restaurang- och frisör. Och så här håller det på.

Regelrådets rapport måste tas på allvar. Det är bättre att företagarna ägnar sig åt att producera varor och tjänster än att fylla i blanketter åt olika myndigheter. Maud Olofsson och hela Alliansen måste visa att de verkligen vill göra det enklare att driva företag. För om inte de är företagens vänner, vem ska då vara det?

3 kommentarer:

Andreas sa...

Min uppfattningen är att Regeringen ger med ena handen och tar med den andra. Ger ROT-avdrag och tar extra administration.

Du har väl hört det "senaste" om ROT-avdraget? Skatteverket fick ju uppgiften att betala ut företagarnas ROT-pengar skyndsamt vilket Skatteverket tolkade som max 10 arbetsdagar.

Hur ser det ut idag? Jo minst 14-15 arbetsdagar tar det. Har det stackars företaget fyllt i blanketten det minsta fel på något sätt, ja då får de vänta ca 4 månader på pengarna.

Tänk vad detta kan göra för ett litet företag, att få vänta kanske flera tiotals tusen i 4 månader. Konkurs kallas det nog......

Jesper Svensson sa...

Ungefär den problematiken belyste jag i inlägget Inifrån Skatteverket, del CLXXV.

Anonym sa...

Helt rätt Jesper!