2009-02-26

Stödfunktion

I aftonens Kvällsöppet med Ekdal på TV 4 debatterades ståhejet kring Daniel Westlings och Victoria Bernadottes förlovning. Gudrun Schyman gjorde en bra insats och värt att notera är att hon hade betydelsefull moralisk uppbackning från en liten gubbe i grå kavaj i raden bakom.

Programmet kan man säkert snart se på TV 4:s webb.

Inga kommentarer: