2009-02-15

Men omdömet, då?

Nu går Konstfack ut och hävdar att man infört etiska riktlinjer efter det totala hjärnsläpp som måste ha drabbat skolan när man som examensarbete godkände en film som visade vandalisering av en tunnelbanevagn.

Ett steg i rätt riktning kan tyckas, men samtidigt är det rätt anmärkningsvärt att det ska behövas särskilda riktlinjer för att inte sådana här dumheter ska släppas igenom. Har lärarna på Konstfack inte något som helst eget omdöme?

I SvD får Olof Glemme, prefekt på Konstfack, frågan om den aktuella filmen fått göras på Konstfack idag.

– Nej, inte med de riktlinjer som vi har nu, säger Glemme. Såvitt jag kan bedöma är inte det här lagligt [...] Här handlar det också om respekten mot det vi äger tillsammans, det som är allmänt.

Med tanke på hur verklighetsfrånvarande Konstfack tycks vara så undrar jag om Glemmes svar skulle bli annorlunda om det som vandaliserades var privat egendom i stället för offentlig. Tycker Konstfack det är angeläget med respekt mot det som ägs av någon enskild?

1 kommentar:

Zigge Zot sa...

Ett rimligt konstnärligt experiment är väl att i detta fall vandalisera Olof Glemme's hem och annan privat egendom som tillhör KonstFuck's ledning. Det förfaller som ett bra sätt att skapa debatt om konstnärernas eventuella rättigheter eller skyldigheter gentemot tredje man

Eller?