2012-01-19

Mindre klåfingrig klotterpolicy?

I somras lyssnade jag på en debatt om Stockholms stads nolltolerans mot klotter. Debatten hölls i Södra teatern i samband med graffitikonventet Art of the streets.

I ett blogginlägg (Nolltoleransen inte oproblematisk) skrev jag då bland annat så här:
"Jag ställer mig helt bakom att Stockholm har en strikt policy gentemot klotter, olaglig graffiti och annan skadegörelse ... Samtidigt är det naturligtvis problematiskt att ta förekomsten av felaktiga beteenden inom en viss kulturyttring [graffitikonsten] som intäkt för att helt fördöma och ta avstånd från kulturyttringen i fråga. Graffiti som utförs lagligt är ju en konstform som vilken som helst, och sådana bör Stockholms stad inte ha några synpunkter på. Staden borde snarare vara öppen för olika slags konst- och kulturyttringar ... staden bör [inte] motarbeta varje form av verksamhet som har samband med graffitikonsten."
Stockholms stads klotterpolicy, och/eller tillämpningen av den, är onödigt fyrkantig. Jag har tagit upp den frågan under informella samtal i Folkpartiet, och uppskattar att kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) nu öppnar för en uppmjukning.

"Tolkningen av klotterpolicyn har då och då varit väl rigid. Och jag tycker att man ska vara liberal och generös med tillstånd för gatukonst", säger Sjöstedt till DN.

Jag tycker det är ett bra tydliggörande från kulturborgarrådet. Klotterpolicyn ska fylla sitt syfte – att motverka klotter och skadegörelse. Den ska däremot inte kunna användas för att strypa en viss konstform.

Läs även
Rasmus Jonlund (FP): Graffiti är också konst
Madeleine Sjöstedt (FP): Oppositionen vilse i den offentliga konsten

Uppdatering 31/1: Kulturhuset gör egen graffitiutställning

2 kommentarer:

Lisa sa...

Skönt att ni äntligen tar ert förnuft tillfånga.

Detta har hänt...Allt under folkpartistiskt styre av Stockholms kultur:

”2010 Thunblad vägrar debatt

Claes Thunblad från Stockholms stad (trafikkontoret) ställer i augusti 2010 inte upp på att debattera klotterpolicyn med hänvisning till att samma policy förbjuder medverkan i dylika arrangemang. Kristina Alvendal (M) och Ulla Hamilton (M) tycker att Riksteatern borde respektera stadens nolltolerans och kräver att AOTS öppna graffitivägg ska rivas.

2009 Konstguide sparkas

Stockholms kulturförvaltning och Stadsmuseeet avskedar 2009 gatukonstvandringsguiden Tobias Barenthin Lindblad efter fyra år av populära vandringar. Anledningen är att han begärt att JK prövar stadens klotterpolicy. ”Men man kan inte anlita en person som ifrågasätter ens verksamhet” sa Ann-Charlotte Backlund, chef för Stadsmuseet.

2008 ”Fascinate” ska bevaras

Stadsmuseet anser 2008 att graffitimålningen ”Fascinate” från 1989 har ett högt kulturhistoriskt värde och att målningen bör bevaras då området där den står ska bebyggas. Ändå motsätter sig stadsbyggnadsnämnden ett bevarande, eftersom ”stadens klotterpolicy innebär ett totalt avståndstagande från både klotter och graffiti”.

2006 Sjöstedt stoppar kurs

Kulturskolan, september 2006. Nytillträdda kulturborgarrådet Madelene Sjöstedt kräver 2006 att Kulturskolan i Stockholm stänger sina graffitikurser i Bromma och Farsta.

Källa: Sätta färg på staden (Dokument, 2010).

2002 Utställning vräks

Kulturborgarråd Birgitta Rydell (FP) stänger i januari 2002 utställningen ”STHLM Underground” i skyddsrum under Sofia kyrka genom vräkning med hänvisning till klotterpolicyn. Utställningen öppnar igen efter att jurist säger att vräkningen saknar grund

2001 Målning målas över

Sisab tvingar i mars 2001 Södra Latin att måla över en målning i gymnasieskolans kafé med hänvisning till att graffiti föder klotter och skadegörelse. Sisab ingår i Lugna gatans nätverk som redan 1997 tog ställning mot laglig graffiti, och är den organisation som lanserar nolltolerans mot graffiti.

2000 Tidning stoppas

Kulturförvaltningen beslutade år 2000 att tidningen UP, Underground Productions, inte får säljas på Kulturhusets evenemang Distro. ”Enligt Eva Schöld (kulturchef) finns det en gammal överenskommelse mellan kulturförvaltningen och SL/…/att man inte ska släppa in graffitiföre-språkare oemotsagda i stadens lokaler”

http://www.dn.se/sthlm/manga-turer-kring-graffiti-genom-aren

Lisa sa...

Varför kan Madeleine inte svara ett rakt självklart JA på frågan om Kulturhuset får ha workshops i graffiti?

Och stoppade hon kurser i graffiti?