2012-01-03

Rear allmännyttan ut våra gemensamma tillgångar?

I debatten om ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter brukar det från sina håll uttryckas upprördhet över att allmännyttan avyttrar sina fastigheter till marknadspris. Logiken bakom kritiken är inte glasklar, men torde bottna i upprördhet över att medlemmar i bostadsrättsföreningen vid senare försäljning kan få bättre betalt för enstaka bostadsrätter än den insats man betalade när föreningen köpte hela huset. Argumenten brukar då vara att allmännyttan "rear ut" våra gemensamma tillgångar, och så vidare. Detta alltså trots marknadsmässiga försäljningspriser.

Här är ett annat exempel på att allmännyttan rear ut våra gemensamma tillgångar: I dagens DN berättas att allmännyttan har de lägsta hyrorna i Stockholm. I snitt ligger hyresnivåerna 5,6 procent lägre än motsvarande privata hyresvärdar. Det innebär alltså i princip att boende i allmännyttiga lägenheter får ungefär 5 procent rabatt!

Reafynd?
Bild från Svenska Bostäder.

Ta Svenska Bostäder som exempel. Det är Stockholms största allmännyttiga bolag, och de hade under 2010 1,9 miljarder i bostadshyresintäkter. Ponera att man anpassade hyrorna till marknadsläget (vilket inte torde vara omöjligt i Stockholm). Då skulle man kunna få in 5 procent ytterligare, dvs. 95 miljoner om året – pengar som med fördel kunde användas för att bygga nya hyresrätter runt om i stan, eller till att upprusta befintligt bestånd och göra boendemiljöerna trevligare. Det vore väl bättre än att rea ut våra gemensamma tillgångar?

Inga kommentarer: