2012-01-10

Rätten till skola – en bra start i livet

Vad händer om föräldrarna håller sitt barn hemma från skolan? Ibland ingenting, dessvärre. Konsekvensen av det kan bli att vissa ungdomar måste möta vuxenlivet utan att ha fått en fullgod skolundervisning. Att dessa barn kan få det tufft torde vara uppenbart. Barnet måste få komma till skolan även om föräldrarna, av t.ex. filosofiska eller religiösa skäl, sätter sig på tvären.

Det är innebörden i en debattartikel som folkpartisterna Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund skrivit. I första hand handlar det om att utöka socialtjänstens verktygslåda, genom möjlighet till s.k. mellantvång. Idag finns möjligheten att med hjälp av polis hämta barn som inte får komma till skolan. Det är en väldigt dramatiskt åtgärd och socialtjänsten bör i en sådan situation få bättre förutsättningar att ge barnen stöd och hjälp så att de kan gå i skolan. I de fåtal fall där föräldrarna systematiskt och under lång tid bryter mot skolplikten bör detta, som en sista utväg, kunna betraktas som en sådan omsorgsbrist som kan leda till omhändertagande av barnet.


En rättighet för alla barn.

Att få en grundutbildning är en av de saker som alla barn har rätt till, enligt FN:s barnkonvention. Alla länder som skrivit på förväntas uppmuntra regelbunden närvaro i skolan. Det finns ingen ursäkt för att se mellan fingrarna när föräldrar vägrar låta sina barn gå i skola. Edholms och Åslunds förslag handlar om att ge alla barn chans till en lika bra start i livet.

Läs även Lotta Edholms blogg.

Inga kommentarer: