2012-01-12

En granlaga uppsamlingsfråga

Att bli av med granen efter jul är inte alldeles enkelt. Har man tur bor man i ett hus med grovsoprum, eller har en återvinningscentral i närheten. Så är dock inte fallet för många av oss. Då är det bra om det kommunen ordnar uppsamlingsplatser för uttjänta julgranar.

Grön och grann. Men sen?

Stockholms stad tillhandahåller den servicen. På stadens hemsida finns en karta över de platser där man kan lämna sin gran. Kartan fick mig att hicka till. Stadens omsorger om julgranarna sträcker sig alldeles uppenbart inte utanför tullarna.


Jag inser att innerstan är mer tätbefolkad. Men det motiverar knappast att 90 procent av uppsamlingsplatserna placeras där. Det verkar snarare som att man inte orkat bry sig om ytterstaden.

För att få en förklaring till varför det ser ut så här så kontaktade jag Trafikkontoret, och fick följande svar (något nedkortat):
Det åligger fastighetsägaren att se till det finns grovsoprum eller annat utrymme där de boende kan lämna sitt grovavfall, som den uttjänade granen klassas som. Men då detta inte fungerar utan folk slänger sina granar på trottoarer, särskilt i innerstaden, så blir det en gaturenhållningsfråga. Motivet till att insamlingsplatserna finns i innerstaden är att det i ytterstaden finns mer allmännytta som har grovsoprum och för att det finns tillgång till återvinningscentraler.
Det stämmer förvisso att allmännyttan är större i ytterstan. Det finns dock exempel på små skillnader: På Södermalm har allmännyttan 11 procent av lägenheterna, i Hägersten-Liljeholmen 17 procent. Antalet uppsamlingsplatser i Södermalm: 5, i Hägersten-Liljeholmen: 0. Vad gäller tillgången på återvinningscentraler så tycker jag att man, till exempel, kan fundera på om avståndet från, säg, Vintertullstorget och Lumatorget är så mycket längre till ÅVC Östberga än från, säg, Finn Malmgrens plan, att det motiverar två graninsamlingar på södra Södermalm, men inte en enda i hela Skarpnäck?

Jag skrev ytterligare ett mail till Trafikkontoret och framförde ett par invändningar. Jag fick då till svar att man "håller med om din poäng ... Om servicen med uppsamlingsplatser ska fortgå bör vi definitivt ha platser även i ytterstad". Det tycker jag är en rimlig bedömning från Trafikkontorets sida. Dock lade kontoret in en brasklapp att man sannolikt inte kommer att anordna uppsamlingsplatser alls kommande år. Detta innebär inte att uppsamlingsplatser inte kommer att finnas – det kan ju ordnas genom stadsdelsförvaltningarnas försorg.

Avslutningsvis: Behövs uppsamlingsplatser för julgranar över huvud taget? Är det inte vars och ens ansvar att se till att granen återvinns på ett korrekt sätt? Jo, så är det förstås. Samtidigt tror jag (detta är dock en spekulation från min sida) att kostnaden för denna service är rätt måttlig. Det torde dessutom finnas stora miljövinster att göra, med tanke på att alternativet kanske är att granarna körs i bil till någon av återvinningscentralerna.

2 kommentarer:

Hedda sa...

Heja Jesper, pårom bara! Ska vi demonstrera vid finn malmgrens plan i helgen? Jag är på!

Jesper Svensson sa...

Demonstrera borde vi rimligtvis göra! Eller åtminstone RASA på något sätt.