2011-03-04

Politik fel i rätten

Sverigedemokraterna vill att nämndemännen ska driva politik i domstolarna, framkom det i en riksdagsdebatt häromdagen. Nämndemännen ska ha "kompetens för att företräda våra åsikter i de frågor vi driver", hävdade SD:s Kent Ekeroth.

Ekeroth visar därmed att han inte riktigt förstått vad dömande verksamhet går ut på. Det handlar inte om att driva politik. Det handlar om att tillämpa de lagar som finns på ett så korrekt och rättvist sätt som möjligt. Politik är den process som leder fram till lagstiftningen, och inte något som domstolarna ska ägna sig åt.

Inget för amatörer.

Enligt min uppfattning sätter emellertid Ekeroth, antagligen oavsiktligt, fingret på den stora svagheten i nämndemannasystemet. Nämndemännen är ju tillsatta inte för att de begriper sig på lagar och regler – utan tvärtom. De ska vara något slags "allmänhetens representant" och se till att domsluten inte strider mot "det allmänna rättsmedvetandet" (vilket dock inte är samma sak som att driva en politisk agenda). Varje nämndemans röst väger lika tungt som den utbildade juristdomarens. Jag skulle vilja se den som föreslog en likartad ordning på ett sjukhus, en ingenjörsfirma eller på, säg, riksbanken. Operera eller inte? Höja eller sänka räntan? - Vi låter Svensson bestämma!

Sverigedemokraterna har fel när de tror att domstolarna är en plattform för att bedriva politik. Men felet är större än så. Hela systemet med nämndemän borde avskaffas. Domstolarna, och rättssäkerheten, förtjänar bättre än att amatörer ska lägga sig i dömandet.

Läs även
Maria Abrahamsson: Expressen, riksdagsdebatt om nämndemannasystemet i morgon alltså och Nämndemännens saga är snart slut...?
Expressen: Domaren är rasist

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Patrik, Ängelholm sa...

Ekeroth har rätt och fel.

Nämndemännen skall döma partipolitiskt neutralt, det är den klassiska utgångspunkten. Det finns oftast heller inte särskilt mycket att göra politik av när det gäller att döma brottmål, även om en nämndeman så skulle vilja.

Men samtidigt är det en hypotetisk frågeställning. Ingen nämndeman från något parti är så schizofren att han/hon är en person i rättsalen och en annan person i verkligheten utanför. Så länge nämndemän tillsätts politiskt finns risken för politiskt färgade domar, det är hyckleri att påstå något annat. Ekeroth la korten på bordet.

Jesper Svensson sa...

Nja. Det Ekeroth uttryckte var ju att nämndemännens politiska åsikter borde få större genomslag i dömandet, dvs. tvärtom mot vad som råder i domstolarna idag. Det är inte att "lägga korten på bordet".

Jag har suttit som nämndeman och min erfarenhet är att politiskt hemvist sällan återspeglas i dömandet.

Silas sa...

Instämmer helt. Nämndemän enligt svenska systemet är varken domare eller representativa för folket. Min egen erfarenhet är att de inte tillför något, däremot bromsar de upp överläggningarna och hela domstolsarbetet. Och läcker till pressen, har politiska agendor etc.

Patrik, Ängelholm sa...

Lagen sätter sina ramar i varje enskilt fall, därefter har domare och nämndemän att göra sina tolkningar inom de ramarna. Räkna t.ex. med att vänsterpartistiska nämndemän generellt verkar för kortare straff än sverigedemokratiska nämndemän, även om det inte märks jättetydligt.

Det är möjligt att det funnits oskrivna lagar, men de kan man kasta i soptunnan nu. Ekeroth uppmanar SD's nämndemän att verka enligt partiboken även i tingsrätterna, i den utsträckning så är möjligt. Varför klandra honom för att vilja ge de egna väljarna maximal utdelning på sina röster?