2011-03-13

Kommunerna nyanserar vinstdebatten

"Jag är mot vinstreglering, men visst undrar man när man hör talas om stora vinstuttag ur företag som bara har drivits en kort tid. Då måste det vara fråga om töntig upphandling."
Håkan Sörman, vd vid Sveriges Kommuner och Landsting, tillför perspektiv till diskussionen om privata företag i välfärdssektorn som visar goda resultat (se även Vulgärt om vinster i välfärden). SvD:s ledarskribent PJ Anders Linder påpekar också att sambandet mellan kostnad och kvalitet i välfärden är utomordentligt svagt – mer pengar leder alltså inte automatiskt till bättre kvalitet, och tvärtom.

Inga kommentarer: