2011-03-08

En solidarisk tunnelbana?

300 miljoner kronor. Det är inte 40 000 miljarder, men det är ändå mycket pengar. Så mycker räknar SL med att man förlorar på fuskåkning varje år. Ett sätt att minska fusket är att installera säkrare tunnelbanespärrar. När man ersätter gamla vändkors mot moderna skjutdörrsspärrar minskar fusket med mellan 40 och 50 procent. Därför fortsätter SL att successivt byta ut vändkorsen mot skjutdörrar.

För mig är det självklart att kollektivtrafiken är en tjänst som man får betala för att utnyttja. (Faktum är att även de som inte åker kollektivt bidrar till att betala för den, eftersom den är skattesubventionerad till 50 procent. Priset på SL-kortet hade alltså varit dubbelt så högt om man skulle betala den "verkliga" kostnaden.) Att planka är att åka snålskjuts på andra, det är att vara osolidarisk med dem som är med och bidrar till att vi har en fungerande kollektivtrafik i Stockholm.

Ska vi ge grönt ljus till dem som inte betalar?

Det här med solidaritet tycks inte så angeläget för Miljöpartiet i Stockholm. I ett pressmeddelande föreslår man att spärrarna borde tas bort helt, för att göra kollektivtrafiken mer "välkomnande". Man oroar sig för den minskande kollektivtrafikandelen i länet och menar att det är fel att satsa på "åtgärder som skapar barriärer och hinder runt tunnelbana och pendeltåg".

Jag kan medge att det finns något sympatiskt över Miljöpartiets förslag om öppna spärrar. Men som vanligt när det gäller Miljöpartiet är det mycket Bullerbyromantik och lite förnuft bakom politiken. Min uppfattning är att de flesta människor tycker det är helt naturligt med visering vid inpassering, precis som när man går på bio, museum eller åker Djurgårdsfärjan.

Sannolikheten för att ett öppet spärrsystem skulle leda till höjd betalningsvilja framstår som så löjligt liten att den är försumbar (tack, Tage). Snarare kan man förvänta sig en sänkt betalningsvilja, vilket innebär mindre pengar till SL, vilket innebär sämre möjligheter att bygga ut och investera i den kollektivtrafik som stockholmarna så väl behöver. Det är inte en bra politik för framtiden.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Läs även
Christer G. Wennerholm: Tryggheten ökar – fuskåkandet minskar

Uppdatering 9/3: Erik Slottner påpekar i en debattartikel det som inte borde behöva påpekas: "Kollektivtrafiken kan aldrig vara en rättslig frizon. Även där ska regler följas och avgifter betalas."

Inga kommentarer: